Pretty good alle sammen

Utdanningsdirektoratet offentliggjorde nylig resultatene fra høstens nasjonale prøver i grunnskolen. Elever på femte, åttende og niende trinn er testet i sine ferdigheter i norsk, engelsk og matematikk. Jenter er best i lesing, gutter er best i regning og engelsk snakker de sånn omtrent pretty good alle sammen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier i en pressemelding at myndighetene fortsatt har en jobb å gjøre for å sikre at skolen løfter alle elevene. Det skulle da bare mangle, men forskning og livserfaring viser at innsatsen må settes inn mye tidligere.

At gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter, må bekymre skolepolitikere. En stor studie viser at forskjellene begynner allerede i barnehagen. Stavanger Aftenblad skrev for to år siden at jenter på to år ligger foran gutter på samme alder i både språk, matematikk, finmotorikk og sosiale ferdigheter. Guttene er heller ikke bedre i grovmotorikk, her er jenter og gutter like gode. Dette er funn fra et stort forskningsprosjekt som har fulgt 1345 barn fra de er to år til de er ti år; Stavangerprosjektet. Kunnskapsministeren opplyser også at det er en tydelig sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver og frafall i videregående skole. Jan Tore Sanner håper derfor at lærerne bruker prøvene til å følge opp de elevene som har ekstra behov for hjelp og støtte.

De sammenhengende erfaringene fra nasjonale prøver er en bekymringsfull nyhet. Resultatene viser at hverken barnehage og skoler på alle nivåer klarer tidlig nok innsats, og heller ikke dyp nok innsats, til at enhetsskolen fungerer. Det er fortsatt for stor forskjell på de som kan og de som ikke kan. Når barna måles hele tiden i sine ferdigheter, må oppvekstsektoren enten tenke radikalt annerledes eller få mer penger. For de to tykkeste strekene under svaret er bedre levekår, og det kommer med bred og tidlig innsats.

Les hele saken med abonnement