Atter en gang, det er i beste fall underlig at ikke politikere på regjeringsnivå ikke har dette tilstrekkelig klart for seg

Når konklusjonen blir «flere alvorlige feil knyttet til habilitet», feies all eventuell tvil til side. Da har en statsråd intet annet valg enn å trekke seg. Hvordan en så erfaren politiker som Anette Trettebergstuen (Ap) kunne begå så klare feil, er ikke lett å forstå. Hva som blir partifellen, kunnskapsminister Tonje Brennas skjebne er fortsatt uvisst. Fredag hadde statsministeren for sin del intet annet valg enn å skifte ut den halvårlige pressekonferansen om regjeringens resultater og planer, med et eget pressemøte om kulturministerens avgang – og med «ukultur» blant spørsmålene. To saker som handler om lemfeldig omgang med habilitetsreglene, i løpet av én uke, forsterker problemene for et parti og en regjering i motvind.

At statsråders venner og kjente oppnevnes til styreverv eller stillinger, er ikke ulovlig. Norge er et lite land med nettverk på kryss og tvers. Habilitetsreglene er til for å sikre at ikke vennskapsrelasjoner, økonomiske forhold eller andre mulige bindinger medfører favorisering, på bekostning av den best kvalifiserte. Her bærer særlig Ap med seg en historikk som et dominant parti, med utslag av maktarroganse og nettopp å sørge for sine egne.

Noe som umiddelbart bidro til å tvinge fram Trettebergstuens beslutning, var at handlingene virker mer bevisste enn i Brennas tilfelle. For Trettebergstuens venner dreier det seg for øvrig om styrehonorarer av en helt annen størrelse enn for Brennas. Uansett handler det om å forstå et regelverk, hvorfor det finnes og hvordan man i gitte situasjoner forholder seg til det. Atter en gang, det er i beste fall underlig at ikke politikere på regjeringsnivå ikke har dette tilstrekkelig klart for seg.

Jeg er flau, jeg er lei meg og jeg skammer meg, sa Trettebergstuen i sin tårekvalte redegjørelse. Men hun «tror ikke habilitetsreglene er spesielt vanskelige». Desto vanskeligere å forstå at det trengs drahjelp fra mediene for å bli innforstått med regelverket og innse egne feil. Når problemer med dømmekraft eller gangsyn vekker mistanke om en ukultur, tårner det seg opp for partiet. Støre har vist ansvarsevne. Men Ap og regjeringen må krysse alt som finnes av fingre for at det ikke ramler flere skjeletter ut av dette skapet.