Før i tiden skulle vi lytte til erfarne fjellfolk om vi hadde planer om en tur i fjellet. Etter en revisjon av fjellvettreglene i 2016 er den kjente oppfordringen om å lytte til erfarne mennesker tatt bort. Bakgrunnen for revisjonen var at regelen kunne oppfattes som uklar, og at vi i dag gjerne henter vår informasjon fra teknologiske kilder som nettsider og apper på telefonen.

En annen regel som gjerne oppfattes som uklar, og samtidig er knyttet opp til kjentfolk, er det såkalte bålforbudet. I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og utmark. Så langt, så bra.

Samme år som fjellvettreglene ble revidert, ble også nye regler for bålbrenning gjeldende. Mens det før var forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen, ble det innført et unntak i brannforskriften. Nå er det er likevel lov å gjøre opp ild dersom man vurderer at brann ikke kan oppstå.

De aller fleste branner i skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet. Avdelingsdirektør John Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier i en pressemelding at det ofte skyldes uforsiktighet. Bålbrenning og grilling er av de vanligste årsakene, påpeker han.

Det må være krevende for både hans etat, og lokale brannvesen, å kommunisere i hvilke tilfeller det kan gjøres opp ild. Forskriften legger opp til at bålbrenner selv skal gjøre en vurdering. Det er åpenbart ikke lett for en lekmann å vurdere om brann kan oppstå eller ikke. Hadde det vært lett, så ville ikke de fleste skogbranner vært startet av menneskelig aktivitet.

Derfor bør vi lytte til erfarne brannfolk om nå i fellesskap slår fast at det ikke er forsvarlig å gjøre opp ild. Denne uken gikk brannsjefer på Agder ut med en krystallklar melding om dette. Bakgrunnen er selvsagt lite nedbør og gode, varme temperaturer de siste ukene.

Selv om fjellvettreglene er revidert, så lytt til erfarne brannfolk. Selv om reglene om bålbrenning er revidert, så lytt til erfarne brannfolk. Og slik vi henter inn informasjon om vær og vind før en fjelltur, gjør det samme før bålet tennes. Det er ingen skam å legge fyrstikken tilbake i esken.

Det er åpenbart ikke lett for en lekmann å vurdere om brann kan oppstå eller ikke.