Lunefull strandsone

  • Fridtjof Nygaard

Sivilombudsmannen starter undersøkelser av dispensasjonspraksis i strandsonen. Mandal og Kragerø kommuner er pekt ut som ofre for sjekk. Trolig finner Sivilombudsmannen eksempler på verstinger i begge kommunene. I pressemeldingen vises det til at det innvilges flere tusen dispensasjonssøknader i året. De siste årene har Sivilombudsmannen hatt stor økning i antall klager på byggesaker, men får likevel relativt få klager på vedtak der dispensasjonssøknader er innvilget. Mandal kommune har vært kjent for å være liberale, selv om Grimstad er verst. Ifølge Fædrelandsvennen har Grimstad i løpet av de fire årene gitt 207 dispensasjoner, hvorav så å si alle var i 2017. I løpet av årene 2015–2018 ga Mandal totalt 161 dispensasjoner med et årlig gjennomsnitt på 40. Ifølge regionavisen er tallene slik ellers for dispensasjon ellers for kystkommunene langs Sørlandet: Risør 91, Arendal 49, Lillesand 81, Kristiansand 83, Søgne 56, Lindesnes 30, Farsund 44, Lyngdal 23 og Flekkefjord 5. For Kragerø kommune er antall dispensasjoner 124 på de fire årene.

Strandsonen er under press, og dermed er allemannsretten like truet. Norge har gitt alle unik lovfestet tilgang til å bruke naturen, og Arbeiderpartiet har gått så langt at de har foreslått å grunnlovfeste allemannsretten.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sa under en tale på Kommuneplankonferansen i 2015: «Det er lokale politikere, innbyggere, næringsliv og planleggere som kjenner de lokale forholdene best. Derfor mener vi at mer makt og ansvar bør flyttes til kommunene og at det lokale selvstyret bør vektlegges mer.» Assisterende fylkesmann, Tom Egerhei, sa senere til Lindesnes at kommunene faktisk har en langt mer skjerpet praksis når det gjelder sikring av strandsone og bevaring av naturmangfold. Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken er ikke enig. Han uttalte at med borgerlig styre har antall innsigelser som tas til følge sunket dramatisk og i nesten alle sakene taper nå naturen.

Nå skal sannheten måles. Innbyggerne får svar på om dispensasjoner for å bygge i strandsonen får grønt lys hele tiden. Tallene blir interessante. Spørsmålet som også burde vært reist er hvem får dispensasjon og hvorfor får noen lov, mens ande får nei. Her ligger det lunefulle lokaldemokratiet og lurer. Kjennskap, vennskap, makt og midler blir ofte spekulert i som en salig miks fram mot vedtak. Den påståtte sannheten burde Sivilombudsmannen også ettergå.

Les hele saken med abonnement