Serven rett i nettet

Striden om plasseringen av tennisbanene i Idrettsparken har nå fått en avklaring etter lang tids debatt. Utvalget for plan og samfunnsutvikling klarte forrige uke enstemmig å finne rett plassering for banene langs Olaf Isaachsens gate.

Under andregangs behandlingen dukket et nytt spørsmål opp om overbygg på tennisbanene. Tennisklubben har tidligere ytret ønske om å få laget et overbygg i form av en boblehall, slik at banene kan gi glede for racketsvingere også i vinterhalvåret. Det ønsket Kenneth Rafaelsen (Ap) å stoppe med påstand om at overbygg vil ekskludere almennheten.

Stanley Tørresen fra Høyre gikk videre med samme argumentasjon og mente utvalget måtte få inn en overbyggsnekt for hele området slik at ikke fotballklubben senere skulle bringe hallønsker på banen.

Også fra Frp ble overbyggsønsket møtt med motstand, mens Rafaelsen gikk så langt som å si han aldri under noen omstendigheter kom til å være med på hallbygging i Idrettsparken.

Hall-nekten i Idrettsparken står i grell kontrast til hallønskene som har resultert i ny hall på Frøysland, Spangereid og snart også Vigeland. I andre sørlandsbyer som Grimstad og Kristiansand har kombinasjonen mellom kunstgress og tennishaller blitt til attraktive områder for fellesskapet. Utvalget har dermed vært kategorisk, uten å ta hensyn til at det er brukerne som er premissleverandør for hvilke behov som kommer i fremtiden.

Hvordan allmennhetens tilgang til en forblåst bane i vått novembervær kan trumfe muligheten for et helårstilbud som vil være til gangs for alle med ønske om ei treningsøkt på centercourten, er vond å få øye på. Banene har lenge stått til fri benyttelse uten at det har vært spesielt mye pågang for et slag tennis i vintermørket. Det kategoriske vedtaket kan ende opp med en åpen tennisbane som kun brukes i sommerhalvåret. I så måte har serven fra planutvalget gått rett i nettet.

Les hele saken med abonnement