Leder

Lederen av Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Hadle Rasmus Bjuland, gir opp kampen mot abortloven. Alt tyder på at han senere i måneden vil få landsmøtet med seg på å be moderpartiet gjøre likedan – og heller kjempe imot en utvidelse av grensen for selvbestemt abort til 18 eller 22 uker. I KrF er abort et minefelt som vi nå går rett inn i, bemerker Bjuland i et VG-intervju. Partiprogrammet har sine formuleringer og KrF-politikerne taler gjerne varmt om livets ukrenkelighet, menneskeverd og rettsvern for ufødt liv. Her er det momenter som bør ha sin plass i abortdebatten, men samtidig etterlyses det en konkretisering av hva KrF vil ha i stedet for dagens lov.

KrF kjemper for alt menneskelig liv, inklusiv partiets eget.

Etter hvert ble det lite snakk om å gjenopprette nemndordningen for abort inntil 12. svangerskapsuke, en ordning mange kvinner opplevde som nedverdigende og hvor dessuten så å si alle søknader ble innvilget. Med dagens nemndbehandling innvilges ni av ti – av de ytterst få søknadene mellom uke 12 og 18. Ifølge faktisk.no foretas 96 prosent av alle aborter før 12. uke. Bjulands appell om å velge seg «nye kamper som har større gjenklang og relevans i 2022», virker som en forståelig strategi.

Trolig ser partileder Olaug Bollestad KrFU-utspillet som en støtte til sin plan om å gi KrF en bredere velgerappell. Hun har nok god kontakt med Bjuland, som er hennes vararepresentant på Stortinget, men interne kamper må regnes med. KrF kjemper for alt menneskelig liv, inklusiv partiets eget. Splittelsen gikk dypt mellom rød og blå side i 2018. Fjorårets valg brakte partiet under sperregrensen for første gang, og med svakeste resultat, siden KrF ble landsdekkende i 1945.

I KrFs gjenreisningsforsøk kan abort fremstå som kombinert hjertesak og minefelt. Da er det fare for sprengningsskader på den siste biten av et gjenværende velger-grunnfjell. Men ingen har hittil kunnet skissere et tydelig og håndterbart alternativ til den gjeldende loven. Vil det i seg selv ha særlig velgerappell å slutte seg til den abortloven som stortingsflertallet vedtok for 44 år siden? Bollestads parti kan saktens trenge noen nye profileringssaker.