Hvis et poeng med russetiden skulle være å fremstå som litt opprørske, eller i alle fall provoserende, har en kameratgjeng på Bryne oppnådd full uttelling. Med sine pornografiske dekorasjoner dundrer russebussen «Pøbben» av gårde, på veinettet, i avisspalter, nyhetssendinger og på sosiale medier. Sterke meninger florerer. Guttenes mødre står offentlig fram med sin fortvilelse. Som en av dem sier i Stavanger Aftenblad: «De er 18 år og myndige, men fortsatt umodne gutter som trenger veiledning.» Pornobussen ble også behørig omtalt da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og tre statsråder nylig presenterte en innstramningsplan for russefeiringen.

Behovet for å stramme inn har bygd seg opp over tid. Og hva er alt i alt mest problematisk med russebusser? Drøye, men neppe lovstridige dekorasjoner og russelåter? Eller sidestilte og lite trafikksikre seter? Eller kostnader og gruppepress? Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) nevnte bussprosjekter hvor deltakerne måtte skyte inn 3000 kroner i måneden fra ungdomsskolen av. Eller utvelgelsen av hvem som skal få være med i den kuleste gjengen på den feteste bussen? Motstykket til utvelgelse er ekskludering, et urovekkende trekk ved dagens russefeiring.

Med sine pornografiske dekorasjoner dundrer russebussen «Pøbben» av gårde, på veinettet, i avisspalter, nyhetssendinger og på sosiale medier.

I den skisserte tiltakspakken, har regjeringen samlet mange gode intensjoner under den noe byråkratiske overskriften «Endret avgangsmarkering 2026». Noe burde vært gjort for lengst, men nå ser det i alle fall ut til at eksamen og eksamensfeiring skal gjennomføres i en mer naturlig rekkefølge. Like fornuftig, men antakelig mer krevende, er målsettingen om et «skjerpet tilsyn mot den kommersielle russeindustrien». Forbrukertilsynet er tildelt en hovedrolle når aktørene som tilbyr busser, klær og annet utstyr, skal gås etter i sømmene.

Talspersoner for russen legger gjerne vekt på at de må tas med på råd. Et godt prinsipp, og her bør de bidra aktivt til å fjerne utvekster i form av aggressiv markedsføring og tvilsomme kontrakter. En politikerstyrt russefeiring er verken mulig eller ønskelig, men gode strategier og felles innsats er nødvendig. Spesielt for å bekjempe utenforskap.