Det er ingen god reklame å bli stående på versting-listen.

Hvor mye koster det egentlig å sende ut en papirfaktura? I mange tilfeller er kostnaden atskillig mindre enn det mottageren må ut med, ofte 70 kroner og vel så det i «fakturagebyr». Selskapene har imidlertid ikke lov til å hente inn en «ekstragevinst» på denne måten. Det er uttrykkelig fastslått i en lovendring for snart ett år siden. Forbrukertilsynet tar nå tak i overprising på dette området og varsler bøter i millionklassen, blant annet til Telenor, Telia og Convene, som fakturerer på oppdrag fra legekontorer rundt om i landet. Andre bransjer og selskaper står for tur over nyttår, sier tilsynets direktør Trond Rønningen til NRK.

Da er det ganske mange som kan vente seg en henvendelse. NRK har selv kjørt en dokumentarserie som tyder på mange overtredelser, og Forbrukertilsynet melder om en kraftig klagestrøm. Blant verstingene er parkerings- og bomselskaper, foruten legekontorer og teleselskaper. Norges Bank har tidligere beregnet de ekstra kostnadene ved papirfakturering til 10-12 kroner. Dermed er det mange som fort vekk betaler minst 60 kroner mer enn de burde. Gjør man dette hver måned, blir det penger av det i årets løp.

En kjerne i denne saken er tempoet i overgangen fra papir til digital. Å få fakturaen rett inn på PC-en eller mobilen gir betydelige gevinster i mange retninger, herunder miljøet. For selskapene betyr det store besparelser, som bør komme kundene til gode. Problemene med såkalt digitalt utenforskap må imidlertid også med i regnestykket. Det må tas rimelig hensyn til dem som av ulike grunner trenger å få papirforsendelser. Dette gjelder fortsatt en ganske betydelig andel av befolkningen.

En rapport fra Forbrukertilsynet tidligere i år bar det megetsigende navnet «Gebyrfabrikker». Dette er en industri som må avvikles. Flere aktører er godt i gang. ICE nevnes som et eksempel, der papirkundene har fått et gebyrkutt fra 55 til 7,69 kroner. Nå må vi forvente at alle seriøse aktører følger i samme spor. Selvsagt har de klagerett overfor tilsynet. Men loven er krystallklar, og begge parter burde være interessert i en rask avklaring. Bare for å ha sagt det, er det ingen god reklame å bli stående på versting-listen.