Julebord for alle

  • Fridtjof Nygaard

Julebordsesongen er i gang, og i år har 1,6 millioner nordmenn planlagt å delta, ifølge en undersøkelse for NHO Reiseliv. De aller fleste vil formodentlig tenke tilbake på samlingen som et hyggelig innslag i førjulstiden. Det handler om fest og livsglede. Men det handler også om å ta noen problemer på alvor. Og her er det en sammenheng i tingene. I undersøkelsen svarer én av fem at det nå serveres mindre alkohol på julebordene enn tidligere. Dette tyder jo på en positiv trend i arbeidslivet. En rapport fra Folkehelseinstituttet viser imidlertid at en tilsvarende andel har hatt fri bar i jobbsammenheng det siste året, mens nær halvparten har fått utdelt gratis drikkebonger av arbeidsgiver.

De negative sidene ved overdreven alkoholflyt på firmafesten eller avdelingsjulebordet trenger neppe å utdypes. Om ikke annet, burde #metoo-kampanjen ha gitt økt bevisst på uønskede opplevelser hvor alkohol har vært en faktor. Men varsellampene burde blinke allerede når drøyt 10 prosent har opplevd drikkepress og like mange har avstått fra sosiale jobbsamlinger fordi de opplever kollegenes drikking som ekskluderende.

Mye er nok blitt bedre i arbeidslivet i senere år, men fortsatt kan den som takker nei til alkohol bli møtt med unødvendige spørsmål – mens nødvendige spørsmål kan utebli overfor en kollega med et rusproblem. Her er det ting å ta tak i. Og Akan-direktør Elisabeth Ege gir et betimelig råd i Aftenposten, i julebordsesongen og ellers i året. Hver enkelt arbeidsplass bør ha en bevissthet rundt alkoholservering og være tydelige på hvilken alkoholkultur de ønsker å ha. Rådet er like opplagt som det er bevisstgjørings- og arbeidskrevende.

Opplagt er det også at det er et ledelsesansvar å jobbe frem en fornuftig alkoholkultur for de sosiale sammenhengene – og å sørge for at kjørereglene praktiseres. Da blir det ikke så løfterikt når rusorganisasjonen Av-og-til har lagt frem enda en måling der over halvparten av arbeidstagerne melder om berusede sjefer på julebordet og andre sosiale jobbsammenkomster. Det omtalte ansvaret svekkes ubønnhørlig i takt med promillen. Bevisstgjøring er et nøkkelord, for et arbeid som ikke lenger preges av svart/hvittforkynnelse, men av et fornuftig måteholdssyn.

Les hele saken med abonnement