Blir det dyrere å parkere når parkeringsselskapene må jekke ned sine fakturagebyrer? Næringslivsavisen E24 melder om et møte mellom Forbrukertilsynet og selskapenes bransjeforening Norpark, der begge parter så for seg at prisøkning kan bli «en mulig, uheldig konsekvens». Urimelig høye gebyrpåslag er en velkjent problemstilling. Mange bilister har fått erfare at fakturautsendelsen fort kan koste mer enn parkeringen. Men hvordan bør parkeringsselskapene dekke inn «tapet» når reglene skjerpes? Dette burde sant å si være en overflødig problemstilling, med tanke på hvordan denne bransjen tidvis har slept beina etter seg på veien mot mer seriøsitet.

Etter en lovendring kan ingen nå ta mer i gebyr enn hva det faktisk koster å sette opp og sende regningen – en skjerpelse som også en rekke andre bransjer har måttet ta innover seg.

Selskapet Onepark ble nylig kastet ut av bransjeforeningen – og reduserte raskt fakturagebyret fra rundt 60 kroner til en tier pluss moms. Flere betalingskrav har endt i retten. Saker hvor privatpersoner har satset tid, krefter og tapsrisiko for småbeløp, er av prinsipiell betydning og har utvilsomt bidratt til å få satt urimelighetene på dagsordenen.

Det opplyses at ti prosent av all parkeringsbetaling foregår via faktura. At ikke alle betaler på enkleste og gebyrfrie måte kan jo ha forskjellige årsaker. Fortsatt er det ganske mange som ikke har smarttelefon med parkeringsapper og som generelt står litt på utsiden av digitalsamfunnet. Noen fakturamottakere har kanskje hatt problemer med betalingsautomaten, eller ikke helt fått med seg all informasjon på skiltene. Men heller ikke forglemmelser og slurv skal ha en urimelig prislapp. Selvkostprinsippet får holde, uansett grunn.

Forbrukertilsynet har gått til felts mot «gebyrfabrikker» på bred front, men fastslo i møtet med Norpark at det er praksisen i denne bransjen som gir «desidert flest tips og henvendelser» fra publikum. Forbrukermakt er sunt. Samtidig bør de som inngår avtaler med parkeringsselskapene være seg sitt medansvar bevisst, det være seg kjøpesentre, bensinstasjoner, sykehus, kommuner, osv. Men først og sist er det parkeringsselskapene selv som bør jobbe kontinuerlig med rutiner og måtehold.