Trivsel for forandring

120 elever fra skoler i Mandal har gått på kurs for å bli trivselsledere på skolene sine. Jobben deres er å sørge for trivsel, trygghet og aktivitet i friminuttene.

Les hele saken med abonnement