Vasker ut deltid

  • Fridtjof Nygaard

I Mandal kommune jobber nå to av tre renholdere i full stilling. Det er en radikal økning fra 2004 da bare én ansatt jobbet 100 prosent. Innsatsen for å snu den negative deltidskulturen har båret frukter. I de tre kommunene som skal bli til nye Lindesnes jobbet rundt halvparten av kommunalt ansatte kvinner deltid i 2001.Det viser tall fra den nyeste Likestillingsindeksen til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Målet for prosjektet HELtid i nåværende Mandal kommune er at gjennomsnittlig stillingsstørrelse skal være 80 prosent.

Til tross for en uttalt satsing på heltidskultur, jobber bare 41 prosent i kommunene i fulle stillinger. I gjennomsnitt er stillingsbrøken i kommunal sektor 57,1 prosent. Seniorforsker på Agderforskning og postdoktor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved UiA, May-Linda Magnussen, har tidligere uttalt at tallene viser at mennesker lengre ned i arbeidslivets hierarki er de som jobber mest deltid. Det er også de som tjener minst. Dette er sammensatt, og handler både om kulturelle forskjeller, historiske forhold og klasse. Årsakene til at Agder er et mørkt fastland for likestilling, levekår og arbeidsliv, er økonomiske, kulturelle, politiske og sosiale årsaker.

Heltidskulturen må ha et hovedfokus i nye Lindesnes kommune. Regionen kan ikke leve av gamle penger og tradisjonelle mønstre. Skal Lindesnes trekke til seg ny og attraktiv arbeidskraft må heltidsstillinger være en nøkkel. Nye Lindesnes kommune blir regionens største arbeidsgiver med 2000 faste ansatte og 1000 vikarer. Mennesker flytter ikke til Lindesnes for å jobbe 20 prosent. Mandal kommunes renholdere har skylt ut deltidskulturen med vaskevannet. Det er utrolig bra at kvinnene i renholdsbransjen selv går foran som rollemodeller og tar grep for heltidsstillinger. Slike rollemodeller trenger Lindesnes kommune.

Les hele saken med abonnement