Tor Åge Skagestad Eikerapen forteller om viktigheten av å ivareta den psykiske og fysiske helsen på jobb, uansett om det er det er på hjemmekontor eller på arbeidsplassen. Tor Åge Skagestad Eikerapen forteller om viktigheten av å ivareta den psykiske og fysiske helsen på jobb, uansett om det er det er på hjemmekontor eller på arbeidsplassen. Foto: Monica Gyberg Nielsen

Trivsel på tross av