Underkommunisert aksjon

Tirsdag aksjonerte bevæpnet politi i jakten på gjerningsmenn og offer i forbindelse med en mulig bortføring i Kristiansand. Politihelikopteret og tungt bevæpnet politi fra den nasjonale beredskapstroppen Delta ble tilkalt for å bistå lokalt politi. Aksjonen ble kjent gjennom en kort tweet fra Agder politidistrikt, men som ellers ikke fortalte publikum hva aksjonen gjaldt eller hvor dramatikken utspant seg, utover at det var et sted i Agder. Ikke overraskende var lokale og nasjonale medier kjapt ute med sine nyheter, men i den innledende delen av aksjonen var det ingen som hadde mye å melde til sine lesere og seere, samtidig som lavtflygende politihelikopter og bevæpnede tjenestemenn ble observert flere steder.

Politiets ressursbruk i aksjonen kan sikkert forsvares ut fra politiets egne utsagn om at det dreide seg om en situasjon hvor politiet ønsket å forberede seg på ulike eventualiteter. Problemet med den vage informasjonen til publikum et at den skaper usikkerhet og frykt. Politihelikopter er et sjeldent syn på Sørlandet, og når først ordensmakten er i lufta er det lett å dra konklusjonen om at det dreier seg om noe stort og potensielt farlig også for utenforstående. Aksjonen skjedde også like etter at politiet gjorde økt trusselberedskap og generell bevæpning kjent for hele landet. Terroraksjoner i blant annet Frankrike og Østerrike det siste halvåret gjorde sitt til å forsterke en frykt som ligger latent i en befolkning som aldri glemmer 22. juli.

Den tynne informasjonsflyten politiet ga denne tirsdagen skapte en utrygg opplevelse hvor folk ikke visste hvor eller hva faren var. Eller om det var en fare i det hele tatt, noe twitter-svarene fra publikum er et bevis på. Politiet vil nok i etterkant ganske enkelt forklare sin tilknappethet med at det var formålstjenlig for sin tjenesteutføring, men det blir ikke forklaring god nok etter å ha skremt en hel landsdel. Ved ikke å gi pressen mulighet til å forklare hvor og hva som skjer samtidig som behovet for svar til publikum steg, har ordensmakten nok en gang understreket sin utilstrekkelighet i informasjonsarbeidet. I tillegg vil en underkommunisert aksjon også ha en ulv-ulv-effekt som potensielt kan være uhyre skadelig om det i fremtiden oppstår en terroraksjon på åpen gate.

Les hele saken med abonnement