Kulturhuset Buen søker om dispensasjon fra kommunens retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger for å kunne servere alkohol i forbindelse med konserter og teaterforestillinger. Saken er tatt opp både i utvalget for oppvekst og kultur og i formannskapsmøtet. Begge steder har politikerne gått inn for å gi Buen mulighet til et prøveprosjekt med å selge alkohol. I dag skal saken opp i kommunestyret, som skal bestemme sakens utfall, og der bør politikerne stemme annerledes enn de har gjort til nå.

I sist uke var det nemlig et svært tydelig barne- og ungdomsråd som ringte Lindesnes avis. De tok kontakt for å fortelle om at de føler seg overkjørt i saken. For i forslaget til skjenking i Buen ligger det to punkter. Det ene handler om at det skal kunne serveres alkohol i Buen under lukkede arrangement. Det har barne- og ungdomsrådet sagt er helt i orden. Det er det andre punktet de reagerer på. Der står det i korte trekk at Buen ønsker alkoholsalg ved jevnlige arrangement, og da med en bar et egnet sted i slusen inn til storsalen. Kulturhuset ønsker en slik bar fra klokken 18.00, men det må være et premiss om at det ikke er alkoholsalg de dagene det er arrangement i regi av Kulturskolen eller andre arrangement for barn og unge. Premisset skal ifølge søknaden være tillitsbasert. Det virker underlig, og det er også noe politiet har påpekt at de har betenkeligheter med.

Når barn og unge ikke ønsker skjenking på en av deres viktigste arenaer i kommunen, så bør det veie tungt.

Barne- og ungdomsrådet mener den ene delen av forslaget er for udetaljert, og tolker det slik at det kan serveres alkohol i Buen hver dag det ikke er arrangement for barn og unge. «Det er jo barn i Buen hver dag, så forslaget gir ingen mening», sier lederen for barne- og ungdomsrådet, Erle Zenova Øksendal Fidje. Hun tar også opp hvor ubehagelig det kan være for barn å se voksne drikke på områder som til nå har vært veldig trygge.

Når barn og unge ikke ønsker skjenking på en av deres viktigste arenaer i kommunen, så bør det veie tungt. Når barne- og ungdomsrådet er så tydelige på at det å føle seg trygge må være det viktigste, så bør virkelig de voksne lytte. Det er heller ikke slik at det er vanskelig for voksne som skal kose seg i Storsalen å få tak i øl, vin eller sprit før opplevelsen. Det er nemlig alkoholservering på Mandal Hotel som har en innvendig gang til kulturhuset. Så ved å gå under 100 meter, kan gjester få tak i den alkoholen de vil, uten at det går på bekostning av de unges arena. Politikerne bør i kveld si nei til skjenking i Buen.