Leder

Inni e vi like, både je og du

Foto: Petter Emil Wikøren