Leder

Helsetilsynet har undersøkt tilgjengeligheten til sosiale tjenester hos Nav. Undersøkelsen omfattet 70 kommuner rundt om i landet. 49 av dem hadde en ukentlig åpentid på inntil seks timer for fysisk besøk uten avtale. Ved elleve NAV-kontorer var det ingen mulighet for å møte opp uanmeldt overhodet. Og det er ikke sikkert det er mer hjelp i å ringe, selv om behovet er aldri så presserende. Slår du nummeret, kommer du først til NAVs sentrale kontaktsenter som kobler videre til hjemkommunen. Men der var det - i 85 prosent av tilfellene – ingen som tok telefonen. Brukere som valgte «tast 1 og bli oppringt på nummeret du ringer fra», måtte belage seg på å vente «fra noen timer til flere døgn».

Det er stadig grunn til å minne om at 600 000 nordmenn har svake eller ingen digitale ferdigheter.

Kort sagt har Helsetilsynet dokumentert noe mange NAV-brukere visste fra før. – For personer som ikke har mulighet til å henvende seg til Nav på telefon eller digitalt, er det en klar risiko for at de ikke får hjelpen de trenger når det haster, sier Rigmor Hartvedt i tilsynet til Klassekampen. Undersøkelsen ble iverksatt etter at både statsforvaltere og en rekke kommuner har meldt inn bekymringer i så måte. For akutte behov kan handle om alt fra mat på bordet til siste varsel om utkastelse fra boligen.

For noen år siden gikk NAV over til å basere publikumskontakten i størst mulig grad på avtalte møter og ikke minst på digitaltjenester, slik en rekke andre offentlige instanser og private tilbydere har gjort. Omleggingen byr på åpenbare fordeler for brukere flest. Men det er stadig grunn til å minne om at 600 000 nordmenn har svake eller ingen digitale ferdigheter. Og det trengs ingen ytterligere undersøkelser for å dokumentere at de mest sårbare brukergruppene rammes sterkest når tilgjengeligheten svikter.

NAV er selve operatøren i det sosiale sikkerhetsnettet. Kanskje trengs det flere medarbeidere enn de nåværende 19 000. Eller er det et spørsmål om organisering, der det korrigeres for svakheter ved omlegningen? Helsetilsynets anbefaling gir seg i alle fall selv: «Åpningstidene tilpasses brukere som ikke har mulighet til å benytte telefon eller digitale løsninger.» Helsevesenet har en like selvsagt ordning for å sikre raskest mulig behandling av akutte tilfeller. Slik må det være i NAV også.