Unike fortellinger

36 tidligere politiske fanger fra Holum ble bedt om å fortelle om egne opplevelser under krigen. Over 70 år senere dukker de glemte brevene opp. Etter krigen oppnevnte Holum Herredsstyre en nemnd til å skrive «soga om okkupasjonstida». Daværende ordfører Nils T. Upsaker utgjorde nemnden sammen med Lars Lohne og Salve Vatne. Det var Hjemmefrontens historieinstitutt og Landslaget for bygde- og byhistorie som opprinnelig hadde oppfordret herredsstyrer i Norge til å opprette en nemnd som skulle stå for arbeidet. Ordførerens barnebarn, Nils Helge Golf, fant den unike oppsummeringen under en loftsrydding. Avdelingsleder forskning, undervisning og dokumentasjon, Thomas V. H. Hagen, på Arkivet forteller at det innleverte materialet har stor interesse for fredssenteret, og at det nå vil bli tilgjengelig for alle å gjennomgå.

Historien om andre verdenskrig er en sterk fortelling som fortsatt er tydelig i den vestlige verdens bevissthet. Ny litteratur i Norge har de siste årene rullet ut ulike nyanser av hva som skjedde under krigen, hvorfor noen ble landssvikere og andre ble krigshelter. Allerede i mai 1945 kom Politidirektoratets Liste Nr. 1, over mistenkte for grovere arter av landssvik. Listen, som er på over 800 sider, skulle hjelpe de norske myndighetene med å identifisere og lete opp landssvikere. Senere har en rekke andre kilder presentert tilsvarende lister. Erik Veum er i den senere tiden mest kjent for tre store dokumentariske bokverk om landssvikere.

Forfatterne Simon Stranger og Marte Michelet er blant dem som har problematisert alle gråsonene og stripene i sannheten mellom svik og heltemot. Brevene i Holum er av en annen kaliber. Det er unike fortellinger fra og om vanlige mennesker som gjorde en forskjell fysisk og mentalt. Hverdagsmenneskets innstilling mot krigsherrene la fundamentet for at nazismen ble nedkjempet og demokrati framfor diktatur gikk seirende ut. Golf har funnet en viktig historisk arv som nå fortjenstfullt blir delt med allmennheten.

Les hele saken med abonnement