Leder

Usynlig normalpris?

Foto: Darron Cummings/AP