I dag er dagen da det hele skal avgjøres. 15. juni 2023 vil bli en merkedag i Lindesnes kommunes historie. Skal Sodevika forbli et naturområde, eller skal planen om flere år med nedsprengning og tilrettelegging for sjørettet næring godkjennes? Debatten har pågått i halvannet år, og den har virkelig tatt seg opp i de siste månedene. Debattinnleggene om Sodevika viser et innbyggerengasjement uten sidestykke. Så spørs det hvor mye det betyr for politikerne når saken behandles i dagens kommunestyremøte.

I forrige ukes møte i utvalg for drift og forvaltning, ble planen for sjørettet næring stemt ned med knappest mulig flertall: fem mot fire. De som hadde snudd i saken, la vekt på at planene var for omfattende og at prosessen har gått for fort. Arbeiderpartiets Kenneth Hjorth Rafaelsen svarte at alle lover og regler er fulgt, og at ingenting med prosessen har gått for raskt. Det synet deles neppe av kommunens saksbehandlere som fikk inn over 230 innspill og som har jobbet uvanlig mange timer overtid den siste måneden. I en kommune som ellers sparer penger og ikke ønsker å utbetale vikartimer på skoler. Det får være et apropos i denne omgang, for i dag handler det om Sodevika.

Det har skjedd før, at store saker i Mandal har blitt avgjort med minst mulig margin.

Snart skal 39 stemmer avgjøre saken på vegne av alle i kommunen. Før møtet har et par politikere flere enn i april, varslet at de vil stemme planen ned, men det er likevel ikke nok til å få flertall i kommunestyret. Der virker det som sjørettet næring fremdeles er i vinden. Men så vet man heller aldri. Når ting virkelig står på spill, kan mye skje. Plutselig skjer det samme som i utvalgsmøtet, at noen som har forholdt seg ganske rolige i debatten, stemmer nei til planen. Det har skjedd før, at store saker i Mandal har blitt avgjort med minst mulig margin. Adolph Tidemands bro er ett av flere eksempler på at ingenting er avgjort før det faktisk er avgjort.

Det er også verdt å merke seg at hvis planen går gjennom, må innsigelsene fra Statsforvalteren løses før egersundselskapet Berthelsen & Garpestad kan fyre av første salve. Kommunens administrasjon og Statsforvalteren har hatt et dialogmøte om hvordan innsigelsene kan løses, men det ligger fremdeles fem innsigelser til planen. For saken blir ikke behandlet på nytt der før alt av krevd dokumentasjon er på plass. Dermed kan det også skje, selv om Lindesnes kommune gir tommel opp til Sodevika-planen i dag, at Gina Lund setter seg på bakbeina. Saken må da til mekling, og kan potensielt havne hos Klima- og miljødepartementet der det er Espen Barth Eide (Ap) som rår. Denne uken fikk ministeren seg en solskinnstur i skjærgården vår. På grunn av mulig inhabilitet, ville han ikke uttale seg om Sodevika. Men i desember, da han signerte Montreal-avtalen, var han i hvert fall klar i talen: «nå er det naturens tur», sa Ap-ministeren da. Han fulgte så opp med å si at han var veldig glad for at verdens land har klart å samle seg om en ambisiøs og tydelig naturavtale.