Hvor mye bør det koste å bryte forbudet mot mobilbruk i bilen? Regjeringen vil øke bøtesatsen fra 9750 til 10.200 kroner. Spørsmålet aktualiseres av ulykkesstatistikken for 2023, som viser at 118 mistet livet i veitrafikken. Dette er en liten økning fra året før og dermed et nytt brudd på den langvarige nedadgående trenden. Også denne gangen utgjør uoppmerksomhet en av fremste ulykkesårsakene. At antall omkomne og alvorlig skadde øker i aldersgruppen under 44 år, mens det er en klar nedgang i gruppen over 65 år, kan trolig også ha med mobilskjermen å gjøre.

Mange i de yngre generasjonene lever billedlig talt sine liv på skjermen og flytter derfor nødig blikket derfra. Det pågår for tiden en diskusjon på både faglig og politisk høyt nivå om smarttelefonens plass i skolen. I trafikken er det ikke rom for diskusjon. Der skal trafikkbildet ha full oppmerksomhet. Punktum. Så hvordan få mobilbrukere og -avhengige til å følge denne opplagte regelen bak rattet? Spørsmålet må ha en sentral plass når samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i sin kommentar til ulykkesstatistikken lover intensivert innsats i trafikksikkerhetsarbeidet.

Mange i de yngre generasjonene lever billedlig talt sine liv på skjermen og flytter derfor nødig blikket derfra.

Ett varslet tiltak er altså å øke bøtesatsen for både ulovlig mobilbruk og en rekke andre trafikkforseelser. Også den forrige, ganske solide oppjusteringen for et snaut år siden møtte motbør. Kritikken både da og nå går på at effekten av bøtenivået ikke er tilstrekkelig utredet, høyere bøter har hittil ikke gitt lavere ulykkestall. Slike resonnementer kan imidlertid alltid speilvendes: Ville ulykkestallet ha økt enda mer uten bøteøkningen? Vel så viktig er spørsmålet om hvilke andre regelbrudd mobilbruk bør sammenlignes med, bøtemessig sett.

Blikket på skjermen og fikling med tastene bøtelegges i dag på linje med blant annet brudd på vikeplikten og kjøring på rødt. Når det gjelder ulykkesrisiko er mobilbruk blitt sammenlignet med promillekjøring. Der vanker det i utgangspunktet halvannen brutto månedslønn i bot og fengselsstraff gradert etter promillen. Vil krav om en bredere anlagt utredning presse seg fram? Noe som neppe trenger å utredes, er at risikoen for å bli tatt nok virker mer avskrekkende enn noen hundrelappers bøteøkning. Kort sagt: mer kontroll!