Gratulerer, nå begynner jobben

Som de første i landet, har 15 agdervirksomheter gjort seg fortjent til benevnelsen «likestillingssertifisert». En av dem er Mandal kommune, en annen er GE Healthcare. Innsatsområdene sertifiseringen har krevd er for eksempel inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, likelønn, livsfase. Alle vet at det er morsomt å få lappen, men at det er kjøreferdighetene det kommer an på.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft sa med en velkomsthilsen under sertifiseringen at «Agder har hatt behov for å gå i front. Vi scorer dårlig på kriterier som kvinner i deltid, uføreandel og andel mennesker under 30 som mottar arbeidsavklaringspenger. Det kan ta ti år før vi nærmer oss målet, men vi er på rett vei. Tenk hvilket potensial de deltidsarbeidende kvinnene på Agder utgjør, om de begynner å jobbe heltid».

Med Sundtofts misjonsbefaling er det likestillingsbedriftenes oppgave å drive bevisstgjøring av likestilt arbeidsliv i praksis. Det er varigheten av hva bedriftene har blitt sertifisert for som teller. Det er viktig med fokus på likelønn og heltid, og å skape verdier som holder i å bygge en arbeidsliv som inkluderer det loven krever: Likestillingslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

For Mandal kommune og GE Healthcare begynner nå den virkelige jobben. Dyrke likestillingen i bedriftskulturen og få alle ansatte til å bidra. Et diplom på veggen falmer fort. Jevnlig vedlikehold av likestillingskondisjonen er nødvendig.

Les hele saken med abonnement