Orden og ikke kaos

Trafikksituasjonen på Malmø har i ukevis vært et hett debatttema i regionen. Bommene i bydelen har ledet all trafikk gjennom Grønviksveien og Søren Jaabæksvei. Nabolag har blitt stille idyll, mens andre strekninger er blitt definitive hovedfartsårer med støy og forurensning. Buen kulturhus og Mandal Hotel rapporterer om sviktende besøk for kulturhuset og gretne gjester som ikke finner frem til hotellet.

Planutvalget i Mandal har gitt etter for presset og vil åpne Sandskargata enveiskjørt slik at gjester sluses ned til hotell og kulturhus. Kompromisset skal vare i ett år til alle skilter er gode nok og GPS-kart er oppdatert slik at gjester utenfra kan finne frem i en bitte liten by. Samtidig har Malmø, Skinsnes og Kleveåsen vel varslet at de frykter alvorlige ulykker om ikke trafikksikkerheten til myke trafikanter blir bedret. Nå har de varslet kommune og fylkeskommune. Spesielt fire fotgjengeroverganger som er livsfarlige: Coop Extra, Best, Brogata og Felleskjøpet.

Hovedfartsårene Søren Jaabæks vei og Grønviksveien er fylkesveier, og ikke kommunalt ansvar. Uansett hvem sin vei det er, har kommunen et overordnet ansvar for at infrastrukturen i en sentral bydel er bedre enn den er i dag. Bydelen er i total forandring fra tungindustri til service, opplevelse og bomiljø. Kvislaplanen for å gjenopplive elvestubben og mulighetsstudien for hele nedre Malmø, viser på hver sine kanter at mye skjer i bydelen. Det er en stor plan om utvikling, å skape arbeidsplasser og at folk skal bo, men infrastrukturen er for dårlig. Samferdselssjef i Vest-Agder fylkeskommune, Vidar Ose, åpner for å vurdere trafikksituasjonen i samråd med kommunen og derigjennom også velforening og beboere på begge sider av meningsutvekslingen.

Uansett hvem som mener å ha retten på sin side, viser Malmødebatten en bydel som har vokst ut av seg selv og trenger hjelp til å komme på plass. Der har kommunen et overordnet ansvar for å ta grep for å skape orden og ikke kaos.

Les hele saken med abonnement