LEDER: Mandal bystyre har vedtatt å ekspropriere private eiendommer for å bygge ut nasjonal tømmerhavn i Strømsvika. Saksbehandlingen har skapt furore. I saker Lindesnes har skrevet om ekspropriasjonen skal grunneierne ha blitt tilbudt en sum mot at TT Anlegg skulle få sprenge ut massen på et 23 mål stort område som de samme grunneierne eier. Mandal Havn Strømsvika skal ha forlangt en muntlig, og ikke en skriftlig avtale med grunneierne Jan Tore og Anne Bente Skilnand. Andre grunneiere føler seg også overkjørt og utmattet i kamp mot kommunens jakt på grunn til tømmerhavnen. Nå politietterforskes hytteeier Thor-Martin Kjerulf for å ha kommet med drapstrussel mot forhandlingsleder for kommunen, Ole Bent Røiseland. Trusselen ble sagt i diskusjon med ordfører Alf Erik Andersen etter driftsstyret var hevet. Ordføreren politianmeldte saken. Trusselepisoden skal behandles for seg selv, og må ikke ta fokus fra kritiske spørsmål til saksbehandlingen.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ:

Arbeiderpartiet forsøkte å stille spørsmål ved saksbehandlingen til offentlig eide selskaper og ba kommuneadministrasjonen om ytterlige forklaring på kommunens praksis i slike betente saker. Et nær samlet driftsstyre avfeide ønsket om å gi velgerne innsyn i hvordan kommunen driver butikk med svakere parter enn dem selv. Selv Sosialistisk Venstreparti, som kjemper for de svake gruppene i samfunnet, stemte mot å ta opp saken. Rådmann Irene Lunde mener politikerne må ha tillit til at det forhandles redelig og ordentlig mellom Mandal Havn Strømsvika AS og grunneierne. Den tilliten kan det være vanskelig å ha når kommunen nekter å legge til rette for å åpne for fullt innsyn i prosessen. Flere driftsstyremedlemmer åpnet for å ettergå prosessen når ekspropriasjonen er over. En slik fremgangsmåte er nytteløs for alle andre enn kommunen selv, som da har sikret seg området og kun trenger å beklage om det skal være gjort en feil. Arbeiderpartiet fikk kun medhold i at kontrollutvalget skal avgjøre om kommune er bundet til et sms-tilbud om «en million for arealet, dersom TT får ta ut stein på naboeiendom». Det betyr at kontrollutvalget skal vurdere om det er god forretningsskikk og lovlig å betale mer enn nødvendig for et areal i bytte mot at en privat entreprenør får sprenge ut masse på en naboeiendom.

LES OGSÅ:

Strømsvika-saken må ikke ende opp med at politikere og kommuneadministrasjon fremstår som ofre som skal ha trøst og medynk. Trusler er straffbart og alvorlig. Terskelen for anmeldelse er og skal være lav. Men truslene i Strømsvika-saken må ikke bli en støyskjerm. De virkelige ofrene er fortsatt små grunneiere som mister hva de har kjent og kjært for en liten sum mot at storsamfunnet og fellesskapet skal skape virke og vekst.