Leder

De neste årene skal GE Healthcare investere 400-500 millioner i året. Bedriften, som ligger i fjæresteinene i Ramslandsvågen, startet med tolv ansatte i 1974. Da het fabrikken Nyco og allerede den gang var ambisjonene store. Nå har bedriften 450 fast ansatte og skal i løpet av de neste årene ansette 150 til 250 nye. GE Healthcare befester virkelig posisjonen som regionens hjørnesteinsbedrift.

Torsdag begynner 15 elever på den nye linjen kjemi- og laboratoriefag på Mandal videregående skole (vgs). Den nye linjen har kommet til etter et sterkt ønske fra nettopp GE Healthcare. Samtlige 15 får nok lærlingplass om noen år, og mange vil trolig få fast jobb og bli en del av bedriftseventyret allerede før de har fylt 20. Det er nok ikke lenge til Mandal vgs må utvide kapasiteten på den ferske linjen.

Det er imponerende at det lokalt er en bedrift som er såpass ledende innen teknologi, produktivitet og lønnsomhet som GE Healthcare. Produktet som lages i Ramslandsvågen er også viktig. Kontrastmidlet gjør at alvorlige sykdommer kan diagnostiseres på et tidlig tidspunkt. Foruten å være med og redde liv, bidrar fabrikken også med betydelige beløp til fellesskapet. Både gjennom bedriftsbeskatningen, men også gjennom skatteinntektene fra de ansatte. Fabrikken skaper også flere økonomiske ringvirkninger i kommunen.

En av de store utfordringene til bedriften er imidlertid logistikken. For både råvarer og produkter må fraktes på den smale veien fra Spangereid og ut til E 39 ved Vigeland. På dagens E 39 er det også flere svinger og smale veier for trailere. Kortere reisetid vil være effektiviserende for transporten, og det vil også gjøre arbeidsplassen attraktiv for enda flere. Det bør politikerne, både lokalt og nasjonalt, ta innover seg. En fortgang i byggingen av den nye og bedre veien mellom Mandal og Stavanger bør stå høyt oppe på prioriteringslisten. En god trasé ut til GE Healthcare bør også komme på plass når Nye Veier igjen starter opp arbeidet.

GE Healthcare befester virkelig posisjonen som regionens hjørnesteinsbedrift.