Den siste uken har Lindesnes avis fortalt tre tankevekkende historier knyttet til arbeidslivet. Først ut var Helene Nor. Hun er ufør i likhet med én av fem mellom 20 og 66 år i Lindesnes kommune. Nor deler åpenhjertig om hvordan det å stå utenfor arbeidslivet påvirker både økonomi og selvtillit. At vi bor i en kommune hvor mange er uføre er ikke noe nytt, men det er et tema vi må snakke mer om.

I tillegg til uføre, er det også andre som står utenfor arbeidslivet. Både i fylket vårt og i Lindesnes kommune er det mye utenforskap. Det skjer samtidig som at en rekke bransjer skriker etter arbeidskraft. Ikke alle har tatt en utdanning eller tilegnet seg ferdigheter og kompetanser som bedrifter ønsker, men mange kan likevel bli en ressurs for en arbeidsgiver.

Et eksempel på en som har kjempet hardt for å bli en del av arbeidslivet er Daniel Egelandsaa. Han var i en alvorlig bilulykke da han var 20 år, og etterpå mistet han følelsen i begge beina. I 12 år var Egelandsaa ufør, men så bestemte han seg for at nok var nok. Hans pågangsmot tok ham langt, og så sørget Nav og hans arbeidsgiver Agder Maskintransport for at det ble mulig. Nå er yrkessjåføren i fast arbeid og tilbakelegger mellom 50 og 400 mil i uken.

At vi trenger en ny kurs innen arbeidslivspolitikk er helt tydelig.

At det er mulig å få flere solskinnshistorier har Jan Helge Pettersen i Xpress Vei og Følgebiltjenester også vist oss. Han har i årevis vært opptatt av utenforskap, og målet til bedriftslederen har vært å skape arbeidsplasser for de som trenger det mest. Til nå har han skrevet arbeidskontrakt med over 150 personer. Pettersen er helt tydelig på at problematikken rundt utenforskap må løftes ytterligere politisk. Ikke bare vil samfunnet spare enorme summer på å få flere i arbeid – vi vil også få langt flere personer som opplever mestring og tilhørighet. Pettersen synes det mest uforståelige med dagens politikk, er at folk kan tape penger hvis de går fra ikke å jobbe, til å jobbe en eller to dager i uken.

At vi trenger en ny kurs innen arbeidslivspolitikk er helt tydelig. Hvis noen har mulighet til å jobbe en dag i uken istedenfor ingen, så må det belønnes. Samtidig trengs også en holdningsendring når det gjelder personer uten mye på papiret, og da er det godt vi har forbilder som Pettersen. GE Healthcare, Umoe, Nøsted &, TT Anlegg og Edgards er også eksempler på bedrifter som tar et stort samfunnsansvar. Målet må være at flere gjør det samme i 2024, og at vi kan få bukt med de dystre statistikkene.