Leder

Om kort tid kan det være enda en kommune som opphever boplikten. I 2008 var det boplikt i 70 norske kommuner, mens det i dag bare gjelder for 42. Et flertall i Risør vedtok torsdag kveld, at etter 45 år med boplikt der, er det nå på tide å endre på kravet om at noen må bo i husene i kommunen. Dermed har Landbruksdirektoratet mottatt søknad om å oppheve forskriften i en av de seks resterende Agder-kommunene med boplikt.

Målet med boplikt er å hindre at vanlige hus blir omgjort til fritidseiendommer, og brudd på loven har derfor kunnet føre til at eiendommen blir tvangssolgt. I gamle Mandal kommune ble forskriften innført i 1986, mens gamle Lindesnes innførte boplikt i 1998. I 2013 innførte også gamle Lindesnes, i forbindelse med Båly-utbyggingen, boplikt på ubebygd tomt som er regulert til boligformål. Fram til kommunesammenslåingen hadde ikke Marnardal boplikt, men den 16. november 2020 ble den strengeste linjen innført i hele den nye storkommunen.

Det å ha en bopliktregulering som sørger for at innbyggerne her ikke blir helt utpriset, er helt klart en lovregulering Lindesnes bør tviholde på.

Hvis boligene her kunne blitt brukt som hytter, er det mange hus som ville gått til en langt høyere pris enn de gjør i dag. Det kunne mange blitt rike på. Samtidig kunne endringen ført til at mange lokale aldri hadde hatt råd til å kjøpe bolig i egen kommune. I denne ukens program av «Norge bak fasaden» på TV 2, fikk vi et dystert innblikk i fattigdommen som rammer stadig flere nordmenn. Det kom tydelig fram at det er nettopp boligmarkedet som skaper vinnere og tapere. Det å ha en bopliktregulering som sørger for at innbyggerne her ikke blir helt utpriset, er helt klart en lovregulering Lindesnes bør tviholde på. Spesielt i disse tider.

Sett i forhold til alle boenhetene i kommunen, er det få som bryter boplikten i Lindesnes. For boliger som leies ut, oppfyller bopliktkravet. Det finnes mange samvittighetsfulle utleiere, og det trenger kommunen. Dessverre finnes det også kyniske. Det kom tydelig fram i TV 2-programmet. I dagens avis er det derfor skremmende å lese at leieprisene på Sørlandet spås å øke ytterligere, nesten hele ti prosent i løpet av året. Det kan gjøre at det ikke bare blir trangere, men også ulevelig for flere. Det er på høy tid at dette tas tak i, og at bolighaienes gevinster reduseres betraktelig.