Sunn heltid

På Solhøgda har stillingsbrøkene økt med 20–30 prosent i snitt gjennom prosjekt HELTID i Mandal kommune. Resultatet er mer fornøyde brukere og ansatte. Avdeling Solhøgda hjemtjeneste og avdeling Solhøgda avlastning ligger under enhet for miljøterapeutiske tjenester i Mandal kommune. De tilbyr tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre som trenger tjenester på grunn av nedsatt funksjonsevne. Først har man kartlagt hva slags kompetanse man trenger og deretter bemannet stillingene med personer som har lyst på jobben. Forutsigbarheten for de ansatte har garantert ført til mer fornøyde brukere, som har fått færre mennesker å forholde seg til.

Snittstørrelsen på stillinger er nå på 83 prosent i Mandal kommune, men dette gjelder bare fast ansatte. Vakante småstillinger er ikke tatt med. På Solhøgda lå stillingsbrøken på 44 prosent før endringene. Helsesektoren er kronisk kjent for mange små stillinger bemannet av kvinnelig ansatte. På Sørlandet ønsker mange kvinner ikke å jobbe fullt. Det skaper et stort rom for å shoppe vakter spesielt i helger. Det er innbringende for de ansatte, men dyrt for kommunen å måtte lønne tomrom med dyre vakter. Kostnadene er ikke bare økonomisk. Menneskelig er det slitasje både for ansatte og brukere å ha uforutsigbarhet.

Det er et stort paradoks at ansatte i helse- og omsorgssektoren i mange år har kjempet for flere heltidsstillinger. Samtidig er det ingen hemmelighet at mange av dem faktisk ønsker deltidsjobb. Arbeidet for en heltidskultur har gitt resultater. Mandal kommune har lykkes, og nye Lindesnes bør definitivt videreføre prosjektet på permanent basis. Det offentlige legger i stor grad tilrette for heltidsstillinger, og da er det holdninger, kultur og innstilling både hos menn og kvinner som må jobbes med for å endre en usunn deltidskultur.

Les hele saken med abonnement