At det er dyrere å leve alene enn når flere kan dele på utgiftene, er ganske opplagt. To eller flere inntekter rekker lenger enn én når renter, husleie, strøm og internett skal betales. De som lever i parforhold vil også jevnt over ha et bedre økonomisk sikkerhetsnett. Mange aleneboende, med eller uten forsørgeransvar, rammes derfor særlig hardt i dyrtid. Hvordan denne forskjellen kan jevnes ut, er imidlertid langt fra like opplagt. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er over én million nordmenn alene i sin bolig, noe som tilsvarer 40 prosent av landets husstander. I SSBs siste levekårsundersøkelse svarte en tredjedel av disse at de har en sårbar økonomi, og de yngste er overrepresentert blant dem med lav inntekt.

Statistikken har gitt grunnlag for fornyede og forsterkede krav om en statlig singelpolitikk. Lederen i Fremskrittspartiets Ungdom, Simen Velle, var nylig ute med et forslag om å gi single høyere grense for frikort, halv matmoms og makspris på strøm. Mandalitt Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre har argumentert for tilpassede skatteregler. Hun etterlyser også en stortingsmelding om singles levekår. Den sentrum-venstreorienterte tankesmien Agenda har også skissert noen grep for å hindre at «folk tvinges ut på Tinder» av økonomiske grunner.

Som levekårsundersøkelsen bekrefter, er single ingen økonomisk sett ensartet gruppe. De fleste klarer seg greit og bør ikke omfattes av nye tiltak på gruppenivå - eller fordeler som andre ikke får ta del i. For å illustrere et avgrensningsproblem med Velles forslag om redusert kommunal vannavgift: én bruker utvilsomt mindre vann enn to, men en familie med tre tenåringsbarn bruker atskillig mer vann enn en husstand med to voksne.

Det er en god idé å bygge flere leiligheter dimensjonert for single, særlig i pressområdene. Tilbudet av «familiepakker» i matbutikken bør i større grad suppleres med forpaktninger for aleneboende. Mangt kan gjøres, og det meste antagelig uten en egen stortingsmelding om singelpolitikk. Problemer som single sliter med, bør i utgangspunktet møtes innen eksisterende velferdsordninger, med en generell politikk for å få flere inn i arbeidslivet, og annet. At mange single sliter økonomisk skyldes ikke nødvendigvis singellivet alene.

Det er en god idé å bygge flere leiligheter dimensjonert for single, særlig i pressområdene.