Kraftselskapenes strømsalg gir betydelige inntekter til statskassen. Men hva når private boligeiere har montert solceller på taket og selger overskuddsstrøm på tidspunkter hvor solcellene produserer mer enn husstanden selv bruker? Sunn fornuft tilsier at denne leveransen ut på kraftnettet ikke bør skattlegges. I det mye omtalte grønne skiftet bør det heller stimuleres til å satse på alternative energikilder. Stortinget har vedtatt en målsetting om at solceller skal bidra med 8 terawattimer (TWh) i 2030. En tilsynelatende beskjeden andel av det årlige strømforbruket her i landet, 130–140 TWh. Men summen av sol, vind og annet blir et nødvendig supplement til vannkraften, for å sikre nok kraft fremover.

Kraftutbygging tar tid, uansett form og omfang. I siste tilgjengelige statistikk er bidraget fra solceller ikke mer enn rundt 0,25 TWh. Da må innsatsen økes ganske formidabelt. For den enkelte huseier er selvforsyning via solceller først og fremst et tiltak for å redusere strømregningen. Men for de aller fleste dreier det seg om en stor, langsiktig investering – som helst bør gi lønnsomhet på sikt. I dette perspektivet bør satsing på solceller stimuleres. Her kan de aktuelle reglene, slik Skatteetaten tolker dem, få en motsatt effekt.

Rett nok er det ikke snakk om de helt store utgiftene. Det anslås at en gjennomsnittlig huseier med panel på taket må ut med noen hundrelapper og opp til et par tusen i årlig skatt. Men marginene kan være avgjørende i regnestykket. Et annet poeng er at den beregningen og faktureringen som kreves, høres ut som en oppskrift på kostnadskrevende byråkrati – for å hente inn en forsvinnende liten inntekt til staten.

Et forslag om skatteendring som SV har fremmet i Stortinget vil rette opp dette misforholdet, på en balansert måte. Høyre-nestleder Tina Bru sier til Klassekampen at partiet deler intensjonen og er innstilt på å støtte SV-forslaget. Ingen i regjeringspartiene forsvarer dagens ordning, som best kan anses som en manglende oppdatering av lovverket. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet at han «vil se nærmere» på saken. Å utforme og iverksette en fornuftig endring som er sikret flertall i Stortinget, er det ingen grunn til å vente med.

Ingen i regjeringspartiene forsvarer dagens ordning, som best kan anses som en manglende oppdatering av lovverket.