Leder

Demens er fellesbetegnelsen på sykdommer som fører til kognitiv svikt og andre funksjonstap som påvirker folks evne til å klare seg selv. Like over 100.000 nordmenn lider av demens, og ifølge prognosene vil antallet dobles i løpet av de neste 25 årene. Grunnen til den voldsomme økningen er at folk lever stadig lenger, og i takt med alderen øker risikoen for hjernesykdommen. Samtidig lever også demenssyke nå lenger med sykdommen enn det de gjorde tidligere.

I dag og i ukene fremover presenterer Lindesnes avis fire ulike historier om demens. Den første handler om Ivar Bøksle. Han fikk diagnosen for tre år siden, og han deler åpent om hvordan livet hans har endret seg. I neste uke viser Kine Antonsen hvordan det er å ha en demenssyk far. I den tredje reportasjen forteller Bjørg Manflå hvordan det oppleves når ektefellen blir så syk at han ikke lenger kan bli boende hjemme. Til slutt i serien forklarer Andora Fjeldsgaard Sjøgren hvordan hennes demente mann har det på institusjon.

Det er ikke noe nytt at demens forbindes med skam, men det betyr ikke at vi må godta det.

De siste månedene har kuttene i helse- og omsorgstjenestene i Lindesnes vært gjenstand for debatt. Ett av avisinnleggene som nylig ble skrevet om saken var signert av tolv pårørende til demenssyke. De pårørende skrev at de var i sjokk over kuttene i kort- og langtidssykeplasser i kommunen, og at de ikke hadde blitt involvert i saken overhodet. De var forståelig nok frustrerte. Samtidig ville ikke alle stille opp med bilde og fullt navn i avisen, for flere av de pårørende og deres demenssyke opplever det skambelagt.

Det er ikke noe nytt at demens forbindes med skam, men det betyr ikke at vi må godta det. Dekningen av sykdommens flere stadier er gjort nettopp for å gi folk bedre innsikt og forståelse, og forhåpentligvis vil de fire reportasjene fjerne flere av de utdaterte fordommene. Demens kan være arvelig, og det kan skyldes dårlig helse, men det kan også ramme tilfeldig. Unge mennesker ned i 40-årene kan også bli rammet. Derfor må demens snakkes om, høyt og tydelig, for kommer det skambelagte trollet fram i lyset så vil det trolig sprekke. Kun slik kan vi få til et bedre samfunn for både de demente og deres pårørende.