En plikt uten debatt

Arne Næss har i flere tiår hatt et hjerte for byutvikling og har hatt grønne tanker for sentrum langt forut for sin egen samtid. Nå engasjerer han seg i debatten om boplikt. Boplikten er ute på høring, og Lindesnes kommunestyre skal ta stilling til om nykommunen skal ha boplikt eller ikke, eller soneinndelt boplikt. Næss mener byen må bygges som et teater. Det handler om at mange må få se mest mulig. Næss sitt utspill bør få akkurat det Næss etterlyser: En debatt om boplikt basert på kunnskap om hva Lindesnes har behov for, ikke basert på politisk ideologi for eller mot.

Tidligere statsråd og Lindesnes-ordfører Ansgar Gabrielsen (H) etterlyser flere nyanser i boplikt-debatten i Lindesnes. Han etterlyser et grundigere analysearbeid rundt hvilken virkning boplikten har hatt. Gabrielsen var aktiv politiker i kommunen da boplikten ble innført og han påpeker at det nesten ikke er bygd et nytt hus på Lindesnes-halvøya de siste 30 årene. Han spør også etter hva slags tilflytning det har vært til kommunen etter at det ble innført boplikt. Gabrielsen åpner også for å dele opp geografisk.

Vil Lindesnes tjene rått på å tømme turister og sekundærinnbyggere for penger på besøk mellom april og august, eller har regionen det best på stønad og syting hele året? Taper Lindesnes kommune penger på å være et Mandal-Mallorca? Kan boplikten deles opp for å putte inn turister der regionen trenger det meste hele året?

Eiendomsretten står sterke enn ekteskapet i Norge. 84 prosent av nordmenn eier egen bolig. Den frie viljen bak å få bestemme hvor man skal bo er kulturelt befestet. Boplikt er lett å dele opp i for eller mot, blått eller rødt verdigrunnlag. Mange småkommuner går dermed glipp av nyansene. Plikt er et negativt ladet begrep, men nå har Lindesnes kommune sjansen til å ta en større debatt om boplikten. I Lindesnes kommunestyre er det flertall for å beholde boplikten. Da er høringen som nå foregår et narrespill. Grunnlaget for å fatte et vedtak er syltynt uten analysen og den store debatten som er etterlyst.

Les hele saken med abonnement