For mange er det først når signalet fra den trådløse ruteren forsvinner at konsekvensene blir påtrengende synlige.

Uværet som blåste gjennom Sørlandet i helgen har satt sine spor. Heldigvis er det kun meldt om materielle skader, og spesielt hardt gikk uværet utover landsdelens mange trær. Det kan være dramatisk nok når trær velter, og det skaper både trafikale utfordringer og problemer med å få distribuert strøm ut til forbrukerne. På det meste melder Glitre Nett at rundt 1000 strømkunder i Lindesnes kommune var uten strøm i helgen.

Nettselskapet er ærlige på at uværet fikk langt større konsekvenser for dem enn de hadde forventet på forhånd. Det er en type ærlighet som vil stå seg i det lange løp. Det er også en type ærlighet som gjør at samfunnet vil forvente at nettselskapet er bedre forberedt neste gang det blåser fra øst, selv om det er en uvanlig vindretning.

Samtidig er det ingen dum tanke at den enkelte av oss også stiller forberedt. Kommunikasjonssjefen i Glitre Nett forteller til Lindesnes avis at de opplever at stadig færre har alternative fyringskilder i tillegg til strøm. I et velfungerende samfunn er det lett å ta elektrisiteten for gitt. Mennesker trenger den til så mye, og i hverdagen går panelovnene i bakgrunnen uten at folk tenker over dem. For mange er det først når signalet fra den trådløse ruteren forsvinner at konsekvensene blir påtrengende synlige.

For to uker siden var det beredskapskonferanse i kommunestyresalen. Publikum vi snakket med fryktet mest av alt atomkrig, men vurderte sannsynligheten for strømbrudd og ekstremvær for mer sannsynlig. Det er en vurdering som holder vann, og har vist seg korrekt. Når sannsynligheten for noe er stor, bør flest mulig ha forberedt seg.

«Hvis vi kan hjelpe oss selv, kan offentlige ressurser gå til dem som trenger det mest i en krise. Å ha egenberedskap handler ikke bare om å ha sikret seg med fysiske forsyninger. Egenberedskap handler også om å være mentalt forberedt». Ordene tilhører styreleder Kåre-Ludwig Jørgensen i Norsk Totalforsvarsforum som deltok på konferansen, og oppsummerer det hele ganske greit.