En avgjørende del av beredskapen må bygges nedenfra.

Om navnet kan lyde tungt og byråkratisk – Totalberedskapskommisjonen – er budskapet til gjengjeld krystallklart. «Nå er det alvor – rustet for en usikker fremtid», lyder tittelen på den 450 siders utredningen som nå er overlevert til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Kommisjonens leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde, la ikke fingrene imellom da han listet opp anbefalte tiltak over et bredt spekter og på alle nivåer. Russlands angrep på et naboland har på dramatisk vis aktualisert de spørsmålene kommisjonen hadde i oppdrag å utrede. Men sårbarheten ved en forsyningskrise – alt fra energi til matvarer – begrenser seg ikke til en krigssituasjon.

Det er nødvendig med en generell opprustning av samfunnssikkerheten og -beredskapen, slik det er påvist også i andre utredninger nylig. Mye handler om bedre samordning og kriseledelse, og om samarbeid med våre naboland og overfor EU/EØS. Men når kommisjonen ber befolkningen være forberedt på å klare seg i lengre tid med stopp i forsyninger utenfra, peker den på et annet, helt vesentlig punkt i samfunnsberedskapen, den som lokale myndigheter – og hver enkelt husstand – har ansvar for. At beredskapen totalt sett må styrkes begge steder, er hevet over tvil.

Med rette etterlyses tydeligere myndighetsråd eller -krav til hva enhver må lagre av livsnødvendigheter. Samtidig trengs det oppdaterte kriseplaner for boliger uten alternativer til elektrisk oppvarming; for å ta ett eksempel. Og i beredskapssammenheng: hvordan demme opp for den spredningen av falske informasjoner som er en del av netthverdagen allerede, men som vil forsterkes kraftig i en mer akutt krisesituasjon? Russlandsbaserte trollfabrikker vil jobbe på høygir for å skape forvirring – og for å bryte ned tilliten til norske myndigheter, som et overordnet mål.

Regjeringen må sørge for en effektiv oppfølging av kommisjonens råd, med de kostnadene det krever – parallelt med rådene fra Forsvarskommisjonen. Beredskap koster. Men understrekes må også Sunde-kommisjonens ord om nødvendigheten av en motstandsdyktig og utholdende befolkning, en befolkning som er best mulig forberedt på ethvert sannsynlig krisescenario. En avgjørende del av beredskapen må bygges nedenfra.