Dette handler ikke om å begrense ytringsfriheten i debatten om Midtøsten-konflikten.

Den jødiske menigheten i Oslo – Det Mosaiske Trossamfund – har nå søkt regjeringen om en ekstrabevilgning for å styrke medlemmenes trygghet, melder Vårt Land. I forslaget til statsbudsjett er det allerede avsatt midler til «tiltak for å motvirke antisemittisme og til aktiviteter som gjør jødisk kultur, identitet og samfunnsliv synlig i Norge». Budsjettposten og ekstrasøknaden må leses som et faresignal som angår hele landet. Og la det med en gang være fastslått: Krigen i Gaza skal ikke føre til at norske jøder utsettes for hets, hatefulle ytringer og fysiske ubehageligheter. Men det er nettopp det som nå skjer, eller mer presist har økt kraftig i styrke denne høsten.

En rekke tilfeller er politianmeldt og, får man tro, følges opp med det alvor slike saker krever. For antisemittisme er og blir en gift i samfunnet. I fjor ved disse tider ble det holdt minnemarkeringer 80 år etter transporten av norske jøder til tyske gasskamre. Men antisemittismen har en årtusener lang historie før holocaust, og sluttet ikke med andre verdenskrig. To så forskjellige hendelser som koronapandemien og Russlands invasjon i Ukraina satte ny fart i konspirasjonsteorier rettet mot jøder. Mønsteret, og hatkriminaliteten, går igjen i land etter land.

Mønsteret viser gjerne hvordan så ulike grupperinger som selverklærte nynazister og enkelte muslimer med innvandrerbakgrunn fra hver sin kant fyrer opp sitt jødehat, og benytter enhver anledning til å knytte hatet til aktuelle hendelser og tragedier. Dette handler ikke om å begrense ytringsfriheten i debatten om Midtøsten-konflikten. Det handler om at en av våre ørsmå, nasjonale minoriteter skal slippe å måtte skjule sin identitet.

Jødene er en av fem slike minoriteter. Statsminister Jonas Gahr Støre foretok en viktig markering da han for noen uker siden besøkte både synagogen og moskeen med et budskap om trygghet og sameksistens. Da må hatet vike. Og da må alle ansvarsbevisste krefter i dagens situasjon bidra til å demme opp for den giften som har ført til katastrofer opp gjennom historien. Sympatien med Israel etter terrorangrepet i oktober har begripelig nok havnet i skyggen av Gaza-krigen. Men antisemittismen i Norge må ikke tillates å havne samme sted.