Flere får for tiden sine første erfaringer med arbeidslivet. I kafeen på Risøbank, på Lindesnes fyr, på Marnarheimen og på en rekke andre steder får ungdommer sjansen til å tjene egne penger.

De må sette seg inn i arbeidskontrakter, rettigheter og forventninger. Flere må for første gang ta på seg et stort ansvar. Det er mye god læring i en sommerjobb.

I Lindesnes tar både kommunen og mange bedrifter et stort samfunnsansvar og gir ungdommer sommerjobb. De som ansetter, må samtidig være sitt ansvar bevisst. Sommervikarer må få en grundig opplæring og gode, trygge rammer.

LOs sommerpatrulje gjør en viktig jobb når de reiser rundt og gir de ferske arbeidstakerne en grundig innføring i hva de har krav på. Da sommerpatruljen besøkte 33 arbeidsplasser i Lindesnes i forrige uke, ble det avdekket brudd på halvparten av plassene.

Det vanligste bruddet var at arbeidsplassen ikke hadde opplyst sommervikaren om at det var overvåkingskamera på jobben. Det var kun noen få brudd innenfor områdene tilstrekkelig opplæring, pauser og overtidsbetaling.

Det er ikke bare bedriftene og kommunen som har et ansvar for at de unge får en god start i arbeidslivet. Når nye folk skal læres opp i en jobb, sier det seg selv at det ikke går like raskt på arbeidsplassen som det pleier å gjøre. Det burde alle ha forståelse for, men slik er det ikke. Daglig er det flere utålmodige gjester på lokale kafeer, restauranter og butikker.

Utsagnet om at «kunden alltid har rett» kan være fint å lære seg for nye innen servicebransjen, men ordet «alltid» burde erstattes av «som regel». Innimellom dukker det opp usympatiske kunder som tar feil. Derfor bør ikke sommervikarer finne seg i for mye, og det bør de også læres opp til.

Det finnes samtidig kunder som har rett i at de har fått feil mat eller har blitt dårlig fulgt opp. Slike kunder skal så klart lyttes til, men det hadde vært fint om folk som har fått focaccia istedenfor baguette, eller to øl for lite det siste kvarteret, kunne talt til ti litt oftere. Det hadde trolig gjort at flere sommervikarer gikk hjem med gode opplevelser etter endt arbeidsdag.