Muslimsk med magen

Midler, makt og medlemstall er ingrediensene når muslimene i Mandal for en gangs skyld får mediene søkelys rettet mot seg. I mai i fjor ble det valgt nytt styre i Det Muslimske Trossamfunn Mandal. Men gjennom de siste månedene har miljøet vært preget av en økende splittelse. Trossamfunnet i Mandals stifter og tidligere styremedlem, Haji Mohammad Ashraf og hans støttespillere kalte inn til generalforsamling på vegne av trosforsamlingen uten styrets tillatelse. Ashraf ønsket valg av nytt styre. Men søndag ble det avklart at det blir kalt inn til ny generalforsamling i april, med nyvalg.

På søndagsmøtet var både politiet, rådmann, ordfører og Muslimsk Union i Agder. Det er ingen årsmøter eller generalforsamlinger i regionen som får et så stort oppbud av politisk ledelse og ordensmakt på besøk. Derfor klinger det ureint i klokkene. Det henger ikke sammen at et så stort oppbud må møte hos en forening som krangler på et øyensynlig lavt nivå.

Muslimsk Union i Agder påpeker helt riktig at det er ødeleggende for det muslimske miljøet at konfliktstempelet når er klister over dem. Konflikten har opprørt miljøet og meglerne sa «Brødre, brødre. Pust med magen. Husk dere er i Norge, her skal vi oppføre oss siviliserte.» Politiet har behov for kontroll og dialog med miljøet som er i forandring med nye medlemmer. Maktkampen handler ikke bare om yngre krefter som ønsker de gamle bort, men om familiebånd. Haji Mohammad Ashraf stiftet Det Muslimske Trossamfunn Mandal tilbake i 1988. Frem til november var han styremedlem. Nå tilhører han delegasjonen som ønsker nytt valg for å bli kvitt det sittende styret. Svigersønn, og møteleder sist søndag var Akmal Ali som er leder for Muslimsk Union i Agder.

Verdenssynet er også en vesentlig faktor til at politi og politisk og administrativ kommunal ledelse ønsket å være til stede. Ordensmakt og offentlig ledelse har et ansvar for å vite hvem de bidragsytende nye landsmennene er. De kan være snille som lam, men også radikale islamister. Derfor er oppmerksomheten helt nødvendig.

Les hele saken med abonnement