Det er dystert å lese rådmannen i Lindesnes sitt foreslåtte budsjett for neste år. Sektorer som allerede har gått gjennom store spareprosesser de siste årene, må belage seg på å drifte enda mer effektivt. Hvordan det rent praktisk skal skje, er neimen ikke lett å si. I år har det vært nøstet opp strikkede skjerf, en rekke skoleturer har blitt avlyst, det var så vidt det ikke ble Tine-stafett for alle i kommunen på grunn av kostnadene til buss-skyss, og det har blitt laget store klasser. For å nevne noe.

Det er ikke bare barna som får kjenne på at de bor i en kommune med dårlig råd. Velferdssjef i Lindesnes, Heidi Henanger Haven, uttaler at etter syv fete år, kommer syv magre. At det nå er magre år, er nok alle enige om. Det legges opp til innsparinger på langtidsplasser, korttidsplasser og miljøterapeutiske tjenester. Boliger med heldøgnstjenester skal driftes billigere og natt-tjenesten skal kuttes i.

Det er samtidig ikke slik at ved å bruke mye mindre penger neste år, så vil endelig budsjettet til kommunen gå i balanse. Nei, så godt stilt er vi ikke. I 2024 er det i det foreslåtte budsjettet lagt opp til at kommunen skal driftes med et tap på 28,3 millioner. For listen over økonomiske utfordringer er lang, og består blant annet av merforbruk, svak befolkningsvekst, vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov. Derfor er det ingen som våger å si når regnskapet igjen kan bokføres i balanse.

Samtidig som det planlegges et stramt budsjett, skal kommunen snart betale 34,4 millioner til Mandal Havn Strømsvika AS. Det har ligget i avtalen helt siden 2015 og er ingen overraskende utgift, ifølge havnesjef Ove Nodeland. Det er nok helt korrekt, men at det da ikke ligger oppsparte midler klare til å ta regningen, er nok overraskende for mange. Regnskap er alltid en kunst, men de fleste vil nok si at en kommune som sliter kraftig, helst skulle unngått å få en regning på over 34 millioner med syv ukers varsel. Men så skal tross alt pengene gå til fremtidig næring, og det virker til tider som noen helt andre penger enn de som går til skole og velferd i Lindesnes kommune.

Its a rich man’s world...

At det nå er magre år, er nok alle enige om.