Skandaløs forglemmelse

Mandal kommune sviktet alvorlig i hjemmetjenesten da en dement bruker ble glemt i tre uker. Brukeren har hatt tilsyn hjemme samtidig som 86-åringen hadde dagsenterplass. Dagsenteret skal sørge for at mannen får riktig mat og næring. Hjemmesykepleien sjekker at brukeren får nødvendig helsehjelp. Da mannen uteble fra dagsenteret, gikk alarmen først etter tre uker. I mellomtiden har han sovet på sofaen hjemme fullt påkledd og heldigvis tatt til seg næring fra eget kjøleskap. Hjemmesykepleien var på besøk opptil flere ganger i døgnet, men varslet ikke om det var nødvendig å tilby en 86-åring mer hjelp. «Glemt» konkluderer Mandal kommune.

Kommunalsjef for Helse og Omsorg, Heidi Henanger Haven, sier Mandal kommune ser svært alvorlig på hendelsen og beklager på det sterkeste overfor bruker og pårørende. Kommunen har satt i gang et arbeid for å gjennomgå kommunens rutiner, for å sikre at denne type hendelser ikke skal skje igjen. Kommunen har også varslet Fylkesmannen i Vest-Agder og bedt dem vurdere tilsynssak. Pasient- og brukerombud Gunhild Solberg i Agder sier det er trist at det tok så lang tid før svikten ble oppdaget og at kommunen ikke hadde rutiner som sikret at dette ikke kunne skje. Mandal kommune har reagert raskt og vil ordne opp, men det må ikke stå i veien for at saken får konsekvenser. Pårørende Carl Gunnar Lunde mener at mangel på kvalitet og rutiner må jo få konsekvenser for «noen» og er sjokkert over at man kan ha et så dårlig system i 2019.

Sjokket er helt reelt. Å glemme en bruker i tre uker er skandaløst. 86-åringen overlevde og ble delvis sett til i løpet av perioden. Det holder ikke. Så langt tyder kommunikasjonen på både menneskelig svikt og systemsvikt. Fylkesmannen i Vest-Agder må åpne tilsynssak og komme til en passende reaksjon som setter standard for at slike forglemmelser ikke skal tåles hverken nå eller fremover.

Les hele saken med abonnement