Politikerne i utvalg for areal og miljø var tirsdag på befaring på fiskelagstomta, i Arresten og en rekke andre steder. Det ble en frisk tur, og det er godt å se politikere som er sitt ansvar bevisst.

På toppen av Møllebakken på Sanden ble utvalget møtt av utbygger og flere beboere på Sanden. De fikk også se et flagg som vaiet 16,3 meter over bakken, altså så høyt som bygget til utbygger Nybrygga Eiendom var tenkt. Da alle kom ned på brygga ved det gamle Fiskelaget, fikk de se et tau som lå 6–7 meter ut fra bryggekanten. Tauet skulle illustrere hvor langt ut i elva det nye bygget var tenkt å ligge.

Rådmannens innstilling var å gi Nybrygga Eiendom ja til sitt prosjekt. Politikerne som hadde vært på befaring, ville det annerledes. – Av og til må man stoppe opp og trekke pusten, sa Ronny Blix i Frp. Det var hele hans politiske kollegium enige i, og de forelagte planene ble enstemmig vraket. Utvalgsleder Åshild Schmidt (H) kom med et tilleggsforslag om at saken kan tas opp til ny behandling i utvalget dersom prosjektets omfang reduseres betydelig, og det forslaget ble vedtatt.

Politikerne var også på befaring i Arresten. Der har eier Trond Vigesdal gjort omtrent som han vil i lang tid. Høsten 2022 gjennomførte brannvesenet et tilsyn i bygget som avdekket at bygningsmassen ikke var bruksendret til utleieformål. Vigesdal fikk beskjed om umiddelbart å søke kommunen om bruksendring og ikke fortsette utleien i mellomtiden. Først i juni i fjor søkte han om bruksendring, og han fortsatte å leie ut helt til september. Saken blir ikke mindre drøy av at Vigesdal faktisk jobber som rådgiver for nettopp byggsaker i Stavanger kommune. Nok en gang var utvalget for areal og miljø enstemmig. De arresterte Vigesdal og avslo å bruke bygget til kulturhotell. Utvalgsleder og advokat Schmidt var helt klar på at det å bryte regler må få konsekvenser. Hva med en måned i eget fengsel, eller er det kanskje for strengt?

Det er godt å se politikere som er sitt ansvar bevisst.