Resultatene for å få ned deltidsarbeidet uteblir

foto