Leder

Når en hytte legges ut for salg, har beliggenheten betydning for responsen man får. Men finnes det tilfeller hvor noe teller mer enn utsikt, nærhet til sjø eller fjell og så videre? Som for eksempel nærhet til forsvarsanlegg eller kritisk, sivil infrastruktur? I en stortingsmelding på tampen av det gamle året varsler regjeringen en rekke tiltak for å sikre mer kontroll med blant annet eiendomssalg, av sikkerhetsmessige hensyn. Både PST, den militære E-tjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt utenlandsk eierskap en sentral plass i sine trussel- og risikovurderinger. Dette gjelder kjøp av fysiske eiendommer i forskjellige kategorier så vel som eierandeler i næringsvirksomhet.

Tiden er overmoden for bedre kontroll med hvem som eier Norge – fra fordekte investorer i næringslivet til budgivere på strategisk plasserte fritidsboliger.

Dagens Næringsliv har i en omfattende dokumentasjonsserie sist høst påvist at nærmere 10.000 eiendommer har eierskap skjult i skatteparadiser. 250 av dem gjelder mindre kraftverk. Hvilke motiver, ut over de rent økonomiske, kan skjule seg blant disse eierinteressene? Det er det gode, og forsterkede, grunner til å få mer oversikt over – fordi det finnes eierskap som samfunnet er nødt til å holde øye med. Likeså trengs det gode nok ordninger for å stanse utenlandske oppkjøpsinteresser i tide.

Vel ble trusselbildet dramatisk tydeligere med Russlands invasjon i sitt naboland Ukraina. Men Putin-regimets strategi overfor Vesten har vært kjent lenge, og regimets etterretningsaktivitet øker merkbart. Likeså har kinesiske aktører lenge vært opptatt av å posisjonere seg i Nordområdene. Begge land med tett sammenvevd nærings- og etterretningsvirksomhet. Eksempel-listen kan utvilsomt forlenges. Den ferske stortingsmeldingen vitner om at Norge er på etterskudd i møte med disse utfordringene.

Når de nye tiltakene skal utformes, skjerpes også kravene til fornuftige avveininger. Å tiltrekke seg utenlandske investorer er i utgangspunktet et gode, og nye registreringsordninger bør sikres mot unødig byråkrativekst. Men tiden er overmoden for bedre kontroll med hvem som eier Norge – fra fordekte investorer i næringslivet til budgivere på strategisk plasserte fritidsboliger. Mange ønsker seg sjøutsikt. Men noen ønsker i tillegg utsikt til for eksempel havneanlegg for mottak av fartøyer fra våre NATO-allierte.