Allerede nå merkes kuttene i skolen godt, få uker etter at politikerne vedtok budsjettet for Lindesnes kommune. På Spangereid forteller lærer og tillitsvalgt at hun og kollegaene er bekymret for elevene og egne arbeidsoppgaver. Eksemplene på kjappe, men ikke særlig langsiktige, innsparingsgrep er mange.

I kunst og håndverk, et fag som flere skoleleie elever blomstrer i, må trolig den tradisjonelle brødfjølen vike for dorull-kunst. Det er fullt forståelig at lærere på Spangereid synes det er latterlig og en hån mot faget deres. På Furulunden skole får ikke 7. klassingene dra på dagsturen til Eikerapen. Overnattingsturen på Ryvingen er det også bare å glemme. De sosiale aktivitetene som fører til samhold og mindre utenforskap, er ikke lenger noe som skal vektlegges.

Det mest graverende er likevel kuttene som gjør at elevene som sliter faglig, blir enda dårligere fulgt opp. Lederen i utdanningsforbundet lokalt er bekymret for kuttene. Det er ikke slik at skolene har hatt det romslig tidligere. Lederen bekrefter i dagens avis at hvis det blir gjort store kutt, er det ofte barn med behov for spesialundervisning som vil merke det først.

Forrige uke var det først overraskende å se hvor mange lærere som søkte på kommunens nyopprettede stilling som idrettsleder. Det er imidlertid en konsekvens som Utdanningsforundet har advart mot lenge. Det er i dag mange lærere som sliter seg helt ut. Mens lærerne tidligere var fornøyd med jobbene sine, ønsker mange seg nå bort.

Det er klart at hvis budsjettet ikke skal gå med et kraftig millionunderskudd, så må det tas grep. Det snakkes samtidig mye om at samfunnet trenger kvalifiserte lærere. Da er det leit at det ikke gjøres mer for å ta vare på de kvalifiserte lærerne som allerede er i yrket. Elevene vil neppe øke læringen eller læreviljen av å ha ukvalifiserte lærere. Det blir neppe en bedre kommuneøkonomi i fremtiden, hvis enda flere enn i dag skal falle utenfor.

Tidligere i denne lederen var det beklageligvis brukt et diskriminerende uttrykk. Det var ment for å illustrere at kommunenes kutt er så harde at de på sikt kan føre til store tap istedenfor gode innsparinger. Da avisen ble klar over dette, ble lederartikkelen endret.