Utrygg havn

Lindesnes kommune ønsker å regulere Kleven til boligformål, noe som har gjort at Redningsselskapet frykter at de ikke lenger får ha hjemmehavn i lokalene de leier av Mandal Havn. Alternativene er få sett med Redningsselskapets øyne som tidligere har ønsket seg tilbake til Mandalselva og Ballastbrygga. Men der skal det bli til industrihistorisk senter. Gismerøya er ifølge Redningsselskapet for trang og Strømsvika er for langt unna. Dermed har det oppstått usikkerhet om og hvor redningsmannskapene skal fortøye skøyta i fremtiden.

Tidligere har Redningsselskapet sagt at de ønsker å ta i bruk Gabrielsens bu som et tillegg til sin nåværende basestasjon. I dag er de leide lokalene for trange og redningsskøytas mannskap må blant annet tørke våtdraktene i et rom tidligere brukt som pissoar. Den omstridte bua er blant annet foreslått plassert like ved siden av redningsselskapets lokaler i Kleven, men Redningsselskapet frykter kommunen vil stå på sitt og kun vil ha boliger i Kleven. I så fall betyr det at redningsskøyta og mannskapet havner på flyttefot for å finne tryggere havn.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Arne Wilhelmsen, hevder at planene for Kleven er langt mer nyansert enn kun til boligformål. Til Lindesnes sier han at eksisterende bygg ikke er planlagt revet og at Redningsselskapet fortsatt kan beholde sine eksisterende lokaler, selv om Kleven-planen blir vedtatt.

Hvis Wilhelmsens løfter holder vann er problemet langt på vei løst, selv om det ikke gjør lokalene til Redningsselskapet verken større eller mer tilpasset behovet til de vel 45 frivillige som går i vaktturnus om bord på redningsskøyta. Et scenario hvor Mandal mister den livsviktige redningsskøyta er det ingen som ønsker. Med over 60 oppdrag det siste året er det liten tvil om at behovet er til stede langs den tidvis farlige Lindesneskysten. Skal redningsaksjonen lykkes må kommunen kaste livlinen og ikke kappe den.

Les hele saken med abonnement