Varaordfører Ingvild Wetrhus Thorsvik i Mandal stemte i siste bystyre mot sin egen flertallskoalisjon og utsatte defineringen av hva det kommunale eiendomsselskapet Halse Eiendom skal drive med. Varaordføreren satt på vippen 18-17 og veltet symbolsk hele saken i et bystyre der Arbeiderpartiet i sak etter sak raljerte med posisjonens skjøre makt. I ettertid har 18-17-flertallet forsøkt å feie dramatikken inn i en politisk avkrok. Varaordføreren skulle sagt fra om standpunktet sitt før avstemning. Det har Thorsvik beklaget, og er sett i nåde av de blåblå koalisjonskameratene. Flertallet kan ikke annet, for Frp måtte svare for større synder i fjor da de brøt den skriftlige valgtekniske samarbeidsavtalens punkt om å ta imot flyktninger. Fem representanter i bystyret for Frp stemte imot å ta imot 75 flyktninger.

De prøvde å ro seg unna ansvaret med å si at de ikke hadde lest avtalen godt nok, men avtalen er på inntil 15 punkter, litt avhengig av hvor langt man kan telle, og er ikke til å misforstå. Flertallskoalisjonen lot etter bystyremøtet varaordføreren utdype at de har en avtale om forskjellige type saker. Noen er enighetssaker, andre er uenighetssaker. Thorsvik presiserer at «ingen kan binde de andre partiene utenom ved gjensidig inngått avtale». Dermed er koalisjonen åpen for gradsbøyning av standpunkter.

Flertallskoalisjonen er et ekteskap som er vedtatt og skal vare i fire år. Frps ordfører Alf Erik Andersen og Venstres varaordfører Ingvild Wetrhus Thorsvik er valgt inn i et forhold i fire år hjemlet i kommuneloven. Derfor er de nødt til å være enige som de kan. Det krever nyvalg om en av dem mer enn midlertidig skal forlate sin posisjon, og derfor kommer velgerne til å oppleve stadige forsoninger for å beholde forholdet.

I ekteskapsløftet foran presten lover brud og brudgom «Jeg vil elske og ære deg, og bli trofast hos deg i gode og onde dager inntil døden skiller oss». Et slikt samarbeid i det virkelige liv inneholder ingen skriftlig avtale om å unngå krumspring og avtalebrudd, men det ligger usagt at man ikke bytter partner uten å melde fra med de konsekvensene det kan få. Et sterkt flertall i Mandal bystyre handler ikke bare om en teknisk avtale, men om tillit, forutsigbarhet og felles styrke. Etter ett år sammen har partnerne hatt sine utfordringer med troskapen og i de neste tre årene blir det rikelig med anledninger til å teste forholdet.