Leder

Å kjøpe og bruke elbil blir merkbart dyrere etter nyttår. Med budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV er det grønt lys for en ny vektavgift på elbiler og for å innføre moms på den delen av salgsprisen som overstiger 500.000 kroner. Samtidig må de som velger brukt elbil betale omregistreringsavgift på linje med de bensin- og dieseldrevne. På sitt bilbudsjett må de dessuten ta høyde for bompasseringer hvor prisen økes fra nåværende 50 til 70 prosent av normal takst. Spørsmålet blir hvordan dette vil påvirke kjøpelyst og valg fremover.

Nedsiden ved nybilpriser som er høyere enn i de fleste sammenlignbare land, er en tregere utskiftning av gamle biler med høyere utslipp

Norge har lenge ligget i verdenstoppen når det gjelder overgang fra fossil til el på bilmarkedet. Enkelte politikere brukte i sin tid det noe utvannede ordet «dugnad» i den forbindelse. Hva det handler om er avgiftsfritak og andre særfordeler, i et land hvor bilister ellers har lange tradisjoner som melkeku på statsbudsjettet. I et klima- og miljøperspektiv er det en åpenbart fornuftig politikk å stimulere elbilsalget. Det kan bare hilses velkommen at elbilandelen øker sterkt også ute i distriktene, hvor avhengigheten av privatbil er større enn i sentrale strøk. Men hvordan kan særfordelene best videreføres?

Det blir en krevende avveining når elbilavgiftene skrus opp og stortingsvedtaket om at elbiler fortsatt skal være konkurransedyktige står ved makt. Resultatet vil fort bli et påslag for alle nye biler, noe som like fort kan føre til redusert nybilsalg totalt. Nedsiden ved nybilpriser som er høyere enn i de fleste sammenlignbare land, er en tregere utskiftning av gamle biler med høyere utslipp. I sine kommentarer til 2023-budsjettet spør bilistorganisasjoner om vi nå ser begynnelse på slutten for elbilfordelene.

Det er bred politisk enighet om en gradvis nedtrapping av særfordelene. Den kraftige nedgangen i fossilbil-inntekter på statsbudsjettet må før eller senere bremses opp. Batteritunge elbiler betyr ofte større veislitasje. Biler tar like mye plass i bygatene uansett teknologi. Så ja, slutten på fordeler måtte nødvendigvis begynne, men doseringen er viktig. Med budsjettvedtaket er det fare for at utskiftningen bremses for sterkt opp. Regjeringen bør derfor følge utviklingen nøye, med vilje til justeringer.