Folk stod i kø utenfor da organisasjonen «Ambulanse og Nødhjelpsdonasjon i Lindesnes» åpnet dørene i romjulen for å ta imot utstyr som skal sendes til Ukraina. Givergleden lokalt er fremdeles stor, og organisasjonen mottok både varme klær og forskjellig utstyr. Den 2. januar kjører derfor to fulle varebiler og gamle ambulanser til Ukraina.

Årsskiftet nærmer seg, og Russland har den siste tiden gått på flere nederlag i Ukraina. Det siste store tapet var byen Kherson, som var den første og viktigste fylkeshovedstaden Russland tok. Det er samtidig slik at det er usikkert hvordan krigen går, og ukrainerne er helt avhengige av at vi fortsetter å hjelpe.

Det er viktig at givergleden og engasjementet ikke daler.

I løpet av året har flere organisasjoner, på eget initiativ, sendt av gårde mat, tepper, klær, batterier og en rekke andre ting som har hjulpet ukrainerne. Norge har fra offisielt hold bidratt med mange milliarder til Ukraina dette året. I tillegg til å gi militær støtte, har Norge gitt humanitær og annen sivil støtte på 6,3 milliarder. Det har vært sårt tiltrengt for det krigsherjede landet.

Nå går vi straks over i 2023, og den 24. februar har det gått ett år siden krigen startet. Det er viktig at givergleden og engasjementet ikke daler. Det blir bare viktigere og viktigere å hjelpe for hver dag som går. I år tok Lindesnes kommune imot 200 flyktninger, og til neste år har kommunestyret vedtatt å ta imot 100. Flere av de som har kommet har funnet ulike arenaer å delta på. Makerspace er et av stedene ukrainere og lokale har det kjekt sammen. I året som kommer er det behov for at flere lokale engasjerer seg og bidrar til at de som kommer aktiviseres. Det er derfor oppløftende å se det lokale engasjementet denne romjulen.