I over ett år har vi hatt en ny motorvei til Kristiansand. På samme tid har det ikke skjedd en eneste dødsulykke. Veien er tatt i bruk av mange, til tross for at påstandene før åpning, som gikk på halvering av reisetid, ikke akkurat har slått helt til. Mange har også funnet ut at det er skjønt å kjøre buss til og fra jobb på den nye, rette veien. De fleste har altså vært fornøyde med ny E39 – helt fram til for to uker siden. Da økte bomprisene markant, og det er verken en solidarisk eller samfunnsikkerhetsmessig god politikk.

Både Nullvisjonen, Norges Lastebileierforbund, yrkespendlere, ordfører Alf Erik Andersen (Frp) og fylkesordfører Arne Thomassen (H) har rast i media. Både over at Ferde og Statens vegvesen skal kreve inn vesentlig mer penger per bompassering, men også over at det nå kan bli satt opp en bom på gamleveien, en såkalt sideveisbom. Et annet alternativ for å få inn penger er å øke antallet innkrevingsår på den nye veien. Det er også mulig å ta mer betalt for elbiler, eller rett og slett be staten legge mer penger i potten.

Det som imidlertid er helt klart, er at trafikkgrunnlaget for den nye veien var for optimistisk da det ble laget. Dermed kommer vi dit vi er nå: pengene må kreves inn på en annen måte. Det bør uansett ikke føre til at flere må ta i bruk den gamle, mer risikofylte veien. De som nå ser seg nødt til å bruke den til og fra jobb, har kanskje heller ikke de nyeste og sikreste bilene. Dermed kan prisøkningen føre til at både ulykkes- og dødsulykketallet stiger.

I neste uke skal saken opp i fylkesutvalget. Hva veien videre blir er uvisst, men at det bør skje noe raskt, det er helt klart. Dette bør også tas med i beregningen når veien til Lyngdal snart skal bygges. For hvem kan etter hvert kjøre på ny E39 fra Kristiansand til Stavanger, hvis det er slike priser som skal ligge til grunn?