Heddeland barnehage er en flott barnehage som ungene storkoser seg i. Og de ansatte gjør en helt fantastisk jobb med de ressursene og mulighetene de har tilgjengelig. Men vi skulle så gjerne ha åpnet den stengte avdelingen, slik at alle som søkte om barnehageplass på Heddeland fikk det, og at ikke avdelingene ble overfylte. Den ene avdelingen med store barn skal øke fra 18 til 24 barn til høsten. Seks barn ekstra på den avdelingen er mye, det blir trangt om plassen. I år er det minst tre søkere som ikke får tilbud om plass. Det er altså tre familier som på grunn av dette kan få en utfordrende logistikk i hverdagen, samt økt tidsforbruk og økte kostnader i året som kommer. Hvorfor prioriteres ikke barnefamilier nok i kommunen, og hvordan skal vi få folk til å bosette seg i utkantene hvis ikke vi kan tilby barnehageplass der folk bor?

Til høsten er det, som sagt, tre barn som står på venteliste for plass i Heddeland barnehage. Det på tross av at det er plass, men den ene avdelingen skal holdes stengt. Barnehagen er godkjent for mange flere barn enn det antallet barn som har fått plass til høsten. Men styrer får ikke ressurser fra kommunen til å ansette flere folk og åpne avdelingen igjen. Men hvorfor er det slik at skolen skal følge nærskoleprinsippet og alle skal gå på skole nærmest bosted som gir rimeligst skoleskyss og minst mulig reisevei for barna. Men når det gjelder barnehage, er det helt opp til kommunen hvor man får plass. Og foreldre må ta kostnaden med skyss selv, samt bruke ekstra tid for å kjøre til en annen barnehage enn den som er nærmest. Kanskje vi burde innført nærbarnehageprinsippet? Der alle barn har rett på plass i den barnehagen som er nærmest hjemmet sitt, uavhengig av når på året man søker.

Vi har hatt barn i Heddeland barnehage siden høsten 2016, og på de årene er det mye som har endret seg. Det hjalp heller ikke at vi ble en del av en storkommune i 2020. I gode, gamle Marnardal kommune fikk man som regel plass når man hadde behov. Det skal sies at dette begynte å endre seg noen år før sammenslåing, men nå er det blitt nesten umulig å få plass utenom hovedopptaket i august. Man kan søke gjennom hele året, står det på kommunens sider. Men jeg kjenner flere som har gjort det og fått plass i en barnehage langt fra hjemstedet. Eksempelvis hadde en familie først ett barn i Heddeland barnehage og søkte inn barn nummer to fra januar 2023. De fikk kun plass i Mandal, så de kjører ett barn til Mandal og ett til Heddeland. Det er ikke bare tungvint og kostbart for foreldre, men en stor belastning for ettåringen som først må tilvennes i Mandal for så å tilvennes på Heddeland til høsten. Ved å måtte levere barn på Heddeland og Mandal blir vel og klimaregnskapet heller dårlig.

Kommunen ønsker at det skal fødes flere barn og at barnefamilier skal etablere seg i kommunen. Men hvordan skal det skje hvis det ikke tilrettelegges for at det er plass i den barnehagen der man bor? Jeg synes å innføre nærbarnehageprinsippet burde være en sak flere partier som ønsker stemmer fra barnefamilier i kommunen ved valget bør vurdere!