Færre og færre kommuner praktiserer boplikt. Fjorårets tall fra Landbruksdirektoratet viste at 41 kommuner i Norge har lokal forskrift om boplikt, mens det 15 år tidligere var boplikt i hele 70 kommuner.

Vi har boplikt i Lindesnes for å unngå at boliger blir omgjort til ferieboliger, og at husene dermed står tomme store deler av året. Det kan også virke prisdrivende på de lokale boligprisene om boplikten bortfaller. Resultatet kan derfor bli at det kan bli vanskeligere for kommunens egne innbyggere å konkurrere med velstående østlendinger eller rogalendinger på jakt etter feriebolig.

Jeg har en leilighet i Oslo hvor jeg jobber, bor og er folkeregisteret, men jeg jobber også noe av tiden min i Mandal. Flere har det slik og har et slags dobbelt beboerskap: de har bolig og jobb i Stavanger, men jobber deler av tiden fra hytta i Lindesnes. Disse dobbeltbeboerne kan være viktige deltaker i kommunen vår og de er med på å stimulere det lokale næringslivet. Slik det er nå er muligheten for å skape tilflytning til Lindesnes kommunen nært knyttet til å vår evne til å skape nye arbeidsplasser. Det å skape arbeidsplasser ser vi er en utfordring, men kan en del av løsningen være å få flere dobbeltbeboere?

Siden vi har en streng boplikt kan vi gå glipp av mange dobbeltbeboere som kan gjøre jobben sin i Lindesnes via en Mac eller PC. Det blir flere og flere som er fleksible med tanke på arbeidssted, så hvorfor ikke invitere dem til kommunen? De er her ikke hele året, men de har ofte økonomiske ressurser og legger igjen penger her. Jeg tenker det kan være smart å tilrettelegge for at flere kan deltidsbosetter seg her og bidrar positivt i lokalmiljøet.

Men vi må for all del ikke få et tomt sentrum, så kanskje løsningen kan være å ha områdebasert boplikt? Vi kan for eksempel oppheve den generelle boplikten, men beholde boplikten på de områdene det er viktigst å opprettholde helårsbeboere. Jeg har ikke alle svarene på dette, og jeg mener selvfølgelig at det aller beste er om kommunen får faste tilflyttere som etablerer seg i Lindesnes. Men å slippe opp litt på boplikten kan kanskje gi oss et tilskudd av ressurssterke mennesker som kan gjøre noe positivt for kommunen?